Erişilebilirlik

30 Haziran Amerikan Basınından Özetler


New York Times, Merkez Bankası başkanı Durmuş Yılmaz’ın New York’ta yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıda enflasyondaki artış ve Türk lirasının değeriyle ilgili sorularla karşılaştığını yazıyor. Gazete, büyük umutlarla Türkiye’ye kaynak aktaran yatırımcıların son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle önemli kayıplar yaşadığını belirtiyor:

"Türkiye’de siyasi istikrarın, doğrudan yabancı yatırımlardaki artışın ve kararlı özelleştirme planlarının ülkeyi geçmişteki mali şoklardan kurtardığına inananlar açısından, yaşanan son olumsuzlukları kabul etmek hiç de kolay değil. Yatırımcıların Durmuş Yılmaz’la yaptıkları toplantıda gösterdikleri tepkisel tavır da bundan kaynaklanıyordu. Ancak Durmuş Yılmaz'ın yatırımcılarla toplantısı sert geçse de, faizlerdeki artışın piyasalarda istikrar sağlaması, yatırımcılarda fırtınanın en şiddetli kısmının atlatıldığı düşüncesine yol açtı."

Washington Post, Anayasa Mahkemesi'nin Guantanamo’da tutulan terör zanlılarının özel mahkemelerde yargılanamayacağı yönündeki kararını hukukun üstünlüğü kuralı açısından bir zafer olarak yorumluyor. Gazete, Başkan Bush’un söz konusu zanlıları yargılamak üzere özel askeri mahkemeler kurma girişiminin Amerika’nın dünyadaki prestijine ve temel değerlerine zarar verdiğinin de altını çiziyor:

"Alınan bu karar Bush yönetimine fazla bir seçenek bırakmıyor. Seçeneklerden birisi, davaların mevcut yasalarla normal askeri mahkemelerde görülmesi. Böyle bir durumda sanıklar, Bush’un kurduğu özel askeri mahkemelere kıyasla daha fazla yasal haklara sahip olacak. İkinci seçenek ise, yönetimin Kongreyle anlaşarak bu kuralları çiğnemek için yetki alması."

USA Today de Anayasa Mahkemesi’nin kararını destekliyor ve terör zanlılarının da hak etmeseler bile yasal haklara sahip olduğunu vurguluyor. Gazete, Başkan Bush’un zanlıları yargılamak için özel yetkilere sahip askeri mahkemeler kurma kararının hem Anayasaya ve Cenevre anlaşmalarına aykırı olduğunu, hem de kuvvetler ayrılığı ilkesini çiğnediğini belirtiyor:

"Bush’un, her hangi bir ülkeye karşı değil, fanatik dinci çetelere karşı yürütülen terörle savaşın diğer savaşlardan farklı olduğu ve bu nedenle yeni kurallar gerektiği düşüncesine katılıyoruz. Ancak asıl sorun, bu yeni kuralların masum insanlara zarar vermeyecek biçimde belirlenmesidir. Anayasa Mahkemesi bunun nasıl sağlanacağı konusunda bir yol göstermedi ama en azından nasıl yapılmayacağını gösterdi. Bush bu uyarıları dikkate almalıdır."

Boston Globe, Bush yönetiminin terörle mücadele gerekçesiyle basın özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik girişimlerini eleştiriyor. Gazete Bush yönetiminin banka hesaplarını denetlediği yönündeki haberlerin, Cumhuriyetçiler tarafından eleştirildiğini hatırlatıyor ancak basının bu haberleri vererek halkı bilgilendirme görevini yerine getirdiğini savunuyor.

"Yasal çerçeve içinde kalarak Amerikan halkını terör saldırılarına karşı korumak hükümetin görevidir. Ancak gizlilik hastalığına kapılmış yönetimlerin Amerikan halkı adına neler yaptığını duyurmak da özgür basının görevidir. Dolayısıyla yönetimin ve basının zaman zaman çatışmaya girmesi kaçınılmazdır. Bu çatışmayı hazmetme kapasitesi açık toplum olmanın bir göstergesidir."

XS
SM
MD
LG