Erişilebilirlik

Brüksel ve Strasbourg'da Hareketli Hafta


Brüksel ve Strasbourg, Türkiye açısından oldukça hareketli bir haftaya hazırlanıyor. Haftanın belki de en dikkat çekici unsurunu Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle tam üyelik müzakerelerinin ilk yılını 3 Ekim’de doldurması oluşturacak.

Avrupa Birliği’yle ilişkiler boyutundan bakıldığında, aradan geçen bu yılın Türkiye açısından oldukça sıkıntılı geçtiği söylenebilir. Reform sürecindeki yavaşlama ve Türkiye’nin seçim atmosferine girmesinin yanı sıra Türk liman ve havalimanlarının Rum bandıralı gemi ve uçaklara açılmasını öngören Ek Protokol’ün uygulanmaması Ankara – Brüksel hattındaki en önemli sorunu oluşturmayı sürdürüyor.

Müzakerelerin ilk yılının tamamlanması nedeniyle Brüksel’de 3 Ekim’de kapsamlı bir toplantı yapılması öngörülüyor. TÜSİAD tarafından düzenlenecek toplantıda Ankara, Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener tarafından temsil edilecek. Avrupa ve Türkiye konulu konferansta Şener ve TÜSİAD Başkanı Ömer Sabancı’nın yanı sıra eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw ve Avrupa Birliği Komisyonu yetkilileri söz alacaklar.

3 Ekim’de Türkiye açısından iki önemli gelişme ise Strasbourg’da yaşanacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde, ilköğretim okullarında Alevi öğrencilerin zorunlu din dersine katılmasını insan hakları ihlali olarak değerlendiren Hasan Zengin ve kızı Eylem Zengin tarafından açılan davanın duruşması yapılacak. Zengin, 2004’te yaptığı başvuruda okullarda sadece Sünni değerlere göre din ve ahlak eğitimi verilmesine karşı çıkmış, bu durumun inanç özgürlüğünün ve eğitim hakkının ihlali olduğunu savunmuştu. Başvuruda devletin kamu okullarında öğretim gören çocuklara din dersi vermemesi gerektiği görüşü de işlendi.

Türkiye’nin başvuruyla ilgili olarak yaptığı ilk savunmada ise konunun öncelikle eğitim özgürlüğü perspektifiyle değerlendirilmesi talep edilmişti. Savunmada ayrıca din eğitiminin devlet gözetimi altında yapıldığı ve öğrencilere mezhep ve tarikat vizyonuyla din dersi verilmediği dile getirildi.

Davayla ilgili temyize açık ilk kararın 2007’nin ilk aylarında alınması olasılığı var.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi de 3 Ekim’de Kürtlerin kültürel durumuyla ilgili bir raporu ele alacak. Rapor taslağında Türkiye’nin PKK’yla mücadelede hatalı politikalar izlediği ima edilirken Kürtlerin kültürel varlığının tehdit değil zenginlik olarak algılaması istendi. Eski AKPM Başkanı Lord Russell-Johnston tarafından hazırlanan “Kürtlerin Kültürel Durumu” başlıklı rapor taslağında öne çıkan bir dizi talep var. Türkiye’nin Avrupa Azınlık ve Bölgesel Diller Şartını imzalayıp onaylamasını talep eden rapor, resmi dilin yanı sıra ana dilde eğitim olanağının sağlanması ve üniversitelerde Kürtçe dil ve edebiyat dersleri verilmesini istiyor.

XS
SM
MD
LG