Erişilebilirlik

BM Gelir Dağılımı Eşitsizliği Raporu


Birleşmiş Milletler Üniversitesi Kalkınma Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü 2006 yılında gelir dağılımı eşitsizliğinin küresel boyutta durumunu inceleyen raporunu yayınladı.

Rapor, Birleşmiş Milletler'e bağlı tüm ülkeleri kapsamına aldığı bunun yanı sıra bu ülkelere ait güncel veriler ya da istatiktiki analizlere dayalı tahminlerle yapıldığı için bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Rapor ayrıca gelir yerine ilk kez ülkelerdeki servet düzeyine odaklanıyor. Söz konusu rapor, BM Binyıl Kalkınma Planının en önemli hedefi olan yoksullukla mücadelenin ne kadar kritik bir unsur olduğunu bir kez daha tüm açıklığıyla gözler önüne serdi. Çünkü çalışmaya göre, dünyanın zenginliği Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesindeki Japonya ve Avustralya gibi ülkelerde yoğunlaşıyor. Ve bu ülkeler dünyanın hanehalkı servetinin yüzde 90'ını elinde tutuyor.

Durumu daha da vahim kılan boyutu dünyada yaşayan yetişkinlerin sadece yüzde ikisinin serveti, kalanların yüzde 50'sinden daha fazla... Yani dünya nüfusunun sadece yüzde 10’nu dünya servetinin yüzde 85’ine sahip. Dünyanın en varlıklı yüzde 30’u Amerika’da yüzde 27 ise Japonya’da yaşıyor.

Raporun ortaya koyduğu diğer ilginç bir unsur ise varlık kavramının ülkeden ülkeye büyük farklılar göstermesi. Yani diğer bir ifadeyle bireylerin sahip oldukları varlıkların türü ülkelere göre farklılık gösteriyor. Mesela, az gelişmiş ülkelerde toprak ve çiftlik mülkiyeti daha önemliyken, gelişmiş ülkelerde nakit veya mücevharat daha değerli olarak görülüyor.

Yine raporda belirtilen diğer dikkat çekici bir noktaysa zengin ülkelerin bazı vatandaşlarının borcu sahip oldukları servetten daha fazla. Bu durum da hane halkı zenginliği açısından söz konusu kişileri dünyanın en yoksulları haline getiriyor. Ancak muhtemelen bu kişiler, tüketim olanakları bağlamında, kalkınmakta olan ülkelerin vatandaşlarından daha iyi durumdalar.

Birleşmiş Milletler Üniversitesi Kalkınma Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü uzmanları fakirlikle ve gelir dağılımı eşitsizliğiyle mücadelenin en önemli yollarından biri olarak ise mikrokrediyi gösteriyor.

BM bundan sonra sadece geliri değil, serveti de gelişmeye bağlı olarak takip etmeye başlayacak. Zira uzmanlar dünya üzerinde gelir dağılımının eşitsizliği kadar servet dengesizliklerinin de gelişmenin önünde engel olduğunu belirtiyorlar.

XS
SM
MD
LG