Erişilebilirlik

'Bulgaristan Türkleri Vatandaşımızdır'


1 Ocak 2007 tarihinde Avrupa Birliği ailesine iki yeni üye daha katıldı: Romanya ve Bulgaristan. Üyelik başvurusunu 1994 yılında, Türkiye’den onlarca yıl sonra yapmasına rağmen tam üyelik hakkı elde eden 21 milyonluk Romanya ve 8 milyonluk Bulgaristan yeni yıldan bu yana tam üyelik coşkusunu yaşıyor. Berlin muhabirimiz Cem Dalaman Bulgaristan’ın Almanya Büyükelçisi Maglene Plugtschieva ile konuştu.

"Bu benim ülkem ve ülke halkım için büyük önem ifade ettiği için olağanüstü bir duygu”

Bu yılın başından itibaren Romanya ile birlikte AB üyesi olan Bulgaristan’ın Berlin Büyükelçisi Meglena Plugtschieva’nın üyelik ile ilgili duygularını böyle ifade ediyor. Plugtschieva, Bulgaristan’ın Avrupa Birliği tam üyelik yolunun göründüğünden zor geçtiğini, ülkede çok büyük güçlüklerle radikal reformlar yapıldığını kaydediyor. Büyükelçi bundan sonraki süreçte öncelikli olarak reformların kalıcılığı için çaba göstereceklerini ve AB’nin güvenilir bir ülkesi olma uğraşı vereceklerini de kaydediyor. Bulgaristan Berlin Büyükelçisi ülkesinin AB üyeliğinin Balkanlar’ın bu bölümünün daha istikrarlı ve güçlü bir konuma gelmesine neden olacağını da sözlerine ekliyor. AB’nin yeni üyeden haklı beklentileri olduğunu aktaran Plugtschieva, Avrupa Birligi dönem başkanı Almanya’nın Bulgaristan’a destek verdiğini söylüyor.

"Almanya ve AB bizden güvenli bir Avrupa sınır ülkesi olmamızı bekliyor. İkincisi ekonomik açıdan, tam üyelik öncesi olduğumuz gibi istikrarı devam ettirmemizi ve şimdi olduğu gibi yüzde 6 olan büyüme hızımızı sürdürmemizi bekliyor. Bu alanda AB üyesi ülkeleri arasında iyi bir durumdayız. Ayhrıca Almanya Bulgaristan’dan AB Anayasası için iyi bir sonuca gitmemizi bekliyor ki Bulgaristan AB Anayasası’nı onayladı."

Ülkenin etnik yapısının çoğulcu kültürle içiçe olduğunu aktaran Bulgar büyükelçisi, buna örnek olarak ülkedeki Türk azınlığın konumunu gösteriyor. Resmi rakamlara göre ülkede yaklaşık 800 bin Bulgar Türk’ü yaşıyor. Bulgar Türklerinin Hak ve Özgürlükler Hareketi adlı partisi, mecliste ve koalisyon hükümetinde yer alıyor. Türk azınlık ve ortak tarih nedeniyle Türkiye ile doğal bağları olduğunu kaydeden büyükelçi sözlerine şu şekilde devam ediyor.

"Şimdilerde Bulgaristan ile Türkiye’nin arası siyasi ve ekonomik açıdan son derece iyi. Bulgaristan olarak biz, bölgedeki istikrarlı durumun korunması için bu ilişkinin daha da iyileştirilmesi yolunda gitmeye devam edeceğiz. Kanımca bu tüm AB için de büyük önem ifade ediyor. Ve bu da zaten Türkiye’nin geleceği anlamına da geliyor. Bence hepimiz için Avrupa’nın geleceği ve Avrupa perspektifi için çalışmak önem ifade ediyor."

Bulgaristan’da Türk azınlığın varlığı ile Almanya’da yaşayan Türkler arasında parelellik gören Plugtschieva, ülkesinin azınlıklarla birlikte yaşama konusunda deneyimli olduğunu söylüyor. Bu nedenle AB’ye Bulgaristan’ın olumlu katkı sağlayacağına inanıyor.

"Ben Bulgar Türkleri üzerine konuşabilirim. Bunlar Bulgar vatandaşıdır. Ben bizde mükemmel yürüyen ve farklı etnik gruplardan oluşan bir modelden sözedebilirim. Bulgaristan’da Türkler ve Bulgarlar yüzyıllardan beri gayet iyi yaşıyorlar. Ve Bulgar hükümetleri tarafından farklı din ve etnik gruplara karşı tolerans her zaman vardı. Ve bizdeki Bulgar Türkleri gayet iyi entegre olmuş uyum sağlamışlardır"

Büyükelçi, Bulgaristan’ın AB’ye tam üyelik tarihi ile Almanya’nın AB dönem başkanlığının çakışmasının güzel bir raslantı olduğunu aktarıyor ve Bulgaristan ile Almanya’nın geleneksel çok iyi ilişkileri olduğuna dikkat çekiyor. Meglena Plugtschieva, her iki ülkenin de Türkiye’nin AB sürecine destek verdiklerini savunuyor.

"Daha önce Bulgarsitan olarak bizim de olduğu gibi, AB kiriterlerini yerine getirmek Türkiye’nin ev ödevi. Ayrıca Türk toplumunun, Türk aydın siyasilerin görevi Avrupalılaşma yolunda devam etmek, ülkeyi daha da ileri götürmek. Ben tüm bunların gerçekleşmesini sadece yürekten umut edebilirim. Ancak kanımca AB olarak biz de Türkiye’de iyi bir yolda. AB komisyonu da elbette bu iyi gidişi değerlendirecektir. Buna bağlı olarak Türkiye talep edilen aşamayı tam anlamıyla kaydederse bize de sadece Brüksel’deki olumlu nihai kararı beklemek düşer."

Türkiye, Bulgaristan’da açılan yanancı şirketler arasında 9 bin yatırımla ilk sırada. Bulgaristan’ın Almanya Büyükelçisi Maglene Plugtschieva, özellikle turizm alanında iki ülkenin çok daha sıkı işbirliğine gidebileceğini belirtiyor ve kendi kişisel görüşü olarak Türkiye’nin AB üyeliği arzusunun gerçek olmasını diliyor.

XS
SM
MD
LG