Erişilebilirlik

Deniz Palesismolojisi adı verilen deprem araştırmaları Ege’ye geliyor! - 2001-07-18


Türkiye’den Marmara Araştırma Merkezi’nin katıldığı projeye Selanik’teki Sokrat Üniversitesi ev sahipliği yapacak. Ege’de yapılacak sismik Araştırmaları yürütecek gemilerin harekat merkezi ise Pire olacak. 2 Ağustos’ta Pire’de törenle imzalanacak olan anlaşmayı hazırlayan Columbia Üniversitesi’nin Lamont Doherty Dünya Gözlemevi yönetmeni Prof. Dr. Michael Purdy, son Erzurum depreminin de bu araştırmanın önemini gösterdiğini söylüyor:

“Son sarsıntıyı incelemeye henüz vakit oldağını itiraf ederim; ama Kuzey Anadolu Fay Hattı çok önemli bir sistemdir ye iki sebeple çok iyi araştırılması gerekir: Birinci ve asıl sebep Istanbul gibi büyük nüfus merkezlerinin üzerinde bulunduğu bu sistemin neden ye nasıl hareket ettiğini bilmek zorundayuı. Diğer sebep ise bu sistemin, bize deprem araştırmalarımızı geliştirmemiz için büyük bir laboratuar sağlıyor olmasıdır.”

Prof. Dr. Michael Purdy’nün yönettiği enstitünün ismindeki farklılık dikkatinizi çekmiş olmalı: Observatory/Gözlemevi, genellikle gökcisimlerinin, diğer gezegenlerin, yıldızların, göktaşlarının incelenmesinde yararlanılan kurumlara verilen isim! Columbia Üniversitesi’nin yeryüzü ile ilgili araştırmalar yapan enstitüsüne “Dünya Rasathanesi” adını vermesine dünyamızın da bir gezegen olarak ele alınması ve incelenmesi gerektiği anlayışı yol açmış! Prof. Dr. Michael Purdy, enstitüyü şöyle anlatıyor:

“Dünyamızın belirli fonksiyonlarını nasıl yerine getirdiğini, bu süreçlerin nasıl işlediğini, fiziksel-kimyasal-sismik her türlü sistemin nasıl olduğunu bilmek için araştırma yapıyoruz. 400-500 kadar üye ve personelimiz var. Bütün dünyada ilişkiler kurmuş bulunuyoruz. Hemen her denizde görev yapabilen bir araştırma gemimiz var.”

Prof. Dr. Purdy, enstitüye vücut veren anlayışın küresel işbirliği olduğunu belirtiyor ve şöyle devam ediyor:

“Enstitünün en belirgin özelliklerinden biri uluslararası işbirliğine verdiğimiz önemdir. Dünya, bizim çizdiğimiz siyasal sınırları tanımıyor. Bu bakımdan bizim bütün her yerde her türlü araştırmayı yapabilmek için tam bir uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var.”

Columbia Üniversitesi’nin Dünya araştırmalarında en güçlü olduğu alanlardan biri depremlere yol açan jeolojik oluşumlar. Dr. Purdy, bu bakımdan Kuzey Anadolu Fay Sistemi’nin tüm Anadolu’yu ye Ege’yi etkilediği için hakkında en çok şey bilinmesi gereken sistem olduğunu söylüyor. Dr. Purdy, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile ilgili araştırma hakkında şu bilgileri veriyor:

”1999 depremi, deprem araştırma ekibimizin dikkatini bu bölgeye tekrar çevirmesine sebep oldu. Bu deprem, yol açtığı insanî felaketin büyüklüğü kadar habercisi olduğu başka yer hareketlerinin muhtemel boyutu bakımından da dikkat çekici idi. 2 Ağustos’ta dört ülkeyi temsil eden kurumların anlaşmasını izleyen günlerde bir panel toplantısı yapacağız; Maurice Ewing isimli araştırma gemimiz de o tarihte Pire’de olacak. Ayrıca bu araştırmanın önemli bir diğer özelliği, elde edilecek bilgilerin bölge halkı açısından en yararlı biçimde paylaşılmasını sağlama çabası olacak.”

XS
SM
MD
LG