Erişilebilirlik

Kimsenin Dini Kötü Değil - 2003-10-23


Yeni bir kamuoyu araştırması, dünyada hiç kimsenin, dinlerini kötülük ve huzursuzluk kaynağı olarak görmediğini ortaya koydu. Amerika dahil toplam 7 ülkede, 11 farklı dine inananlar arasında yapılan araştırmada anket sorularına verilen yanıtlar oldukça dikkat çekici.

Farklı inançlara sahip toplumlar arasındaki çatışmalarda ve din adına yapılan terör eylemlerinde görülen tırmanışa rağmen, ‘Küresel Din Araştırması’ adındaki yeni araştırma, birçok kişinin şiddet olaylarını dine değil siyasete bağladığını gösteriyor. Üç ay süren araştırma, Rochester Üniversitesi ile Zogby Uluslararası Kamuoyu Araştırmaları şirketinin ortak projesi. Rochester Üniversitesi’nden Profesör Bill Green yaptıkları araştırmayı şöyle değerlendiriyor.

"Araştırmanın sonuçlarında dikkatimizi çeken ve özellikle Amerikalılar arasında ortaya çıkan en önemli unsur, dinle şiddet arasında bağlantı kurulmaması oldu. Dinsel tartışmalar genelde şiddeti getirir; ancak araştırmaya katılanlar hemen bu sonucu çıkarmadı."

Profesör Green’e göre, din ve yaşanan mücadeleler arasında bağlantı kurulmamasının önemli bir nedeni, dinin sosyal yaşam içinde artan rolünden kaygı duyulmaması.

"Herkes genelde dini bir toplum olmanın ülkelerine yardım edeceğini düşünüyor. Bu durum da onların dinden korkmadığını gösteriyor. Din, bir zorluk olarak görülmüyor. Kamuoyunun bu görüşüne rağmen, medyada din ve şiddeti çok fazla yanyana algılamamız, belki de gerçeğin sadece belli bir kesitini görerek resmin tamamını kaçırdığımız fikrini güçlendiriyor."

Araştırmaya Güney Kore, Peru, Rusya ve Amerika’daki hristiyanlar katıldı. Ayrıca, Hindistan, Suudi Arabistan ve İsrail’deki müslümanlarla yine İsrail’den yahudiler, Güney Kore’den budistler ve Hindistan’dan Hindular da soruları yanıtladı. 5000 katılımcıdan çoğunun diğer dinlere karşı hoşgörülü davrandıkları görüldü.

Araştırma, dini hoşgörünün dinler arası evlilik söz konusu olduğu zaman azaldığını gösterdi. Din dışı evliliklerde, milliyet, etnik köken ve toplumsal durum gibi başka faktörlerin de etkili olduğu ortaya çıktı. Profesör Green, bu konudaki ilk projesi olan ‘Küresel Din Araştırması’ nın laik ve totaliter toplumlarda dinin nasıl bir rol oynadığını da gösterdiğini belirtiyor.

XS
SM
MD
LG