Erişilebilirlik

AGİT: "Siyasi Kutuplaşma Seçim Sürecine Damga Vurdu"


Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) gözlem heyeti, ABD başkanlık seçimleriyle ilgili ortak açıklama yayınladı.

Açıklamada, 3 Kasım seçimlerinin Corona virüsü salgınının yol açtığı birçok zorluğa rağmen rekabetçi bir havada geçtiği ve iyi yönetildiği belirtildi. Bununla birlikte, kampanya sürecine, daha genel boyutta siyasi tartışmaları gölgeleyen ve sistematik hile olduğu yönünde temelsiz iddiaları içeren derin biçimde kökleşmiş siyasi kutuplaşmaların sürece damga vurduğu kaydedildi.

AGİT gözlemci heyetinin özel koordinatörlerinden Michael Georg Link, “Hiç kimse, hiçbir politikacı ya da seçilmiş yetkili, kişilerin oy kullanma hakkını sınırlamamalı. Sistematik kusurlara dair temelsiz iddialar, özellikle de şu anki başkanın seçim gecesi ortaya attığı iddialar, halkın demokratik kurumlara güvenini zedeliyor” dedi.

AGİT Parlamenterler Asamblesi Delegasyonu’nun başkanı Kari Henriksen de, “Oy kullanma kullanma hakkı ve bu oyun sayılması, demokrasinin en temel prensiplerinden biridir. ABD oy kullanma hakkını genişletme yolunda önemli adımlar atmış olsa da, evrensel oy kullanma hakkına dair kaygılar devam ediyor. Kadınların siyasete katılımı arttı ancak bu hususa daha fazla ilgi gösterilmeli. Corona virüsü salgını ve posta yoluyla oy kullanmadaki artış bağlamında, yasal olarak kullanılan oyların sayısını kısıtlama girişimlerinden endişeliyim” ifadesini kullandı.

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi”nin seçim gözlem misyonu başkanı Urszula Gacek de, “Bu seçimler daha tamamlanmadı. Tamamlanana kadar başkent Washington ve kilit eyaletlerde varlık göstermeye devam edeceğiz. Usüle uygun şekilde kullanılmış her bir oyun düzgünce sayılması hayati önem taşıyor” dedi.

AGİT’in gözlem misyonu Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi ile AGİT Parlamenterler Asamblesi tarafından ortak yürütülen yürütülüyor.

XS
SM
MD
LG