Erişilebilirlik

Almanya'da Okullarda Namaz Tartışması


Alman kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olan karar bugün Berlin Yüksek İdari Mahkemesi tarafından bozuldu.

Müslüman öğrencilerin Alman okullarında namaz kılmalarına olanak sağlayan karar geçen sene Eylül ayında Berlin İdare Mahkemesi tarafından alınmıştı. Mahkeme, Müslüman öğrencilerin ders saatleri dışında ama okul binasında namaz kılmalarına izin vermiş, okulların da talep üzerine mescit şeklinde uygun mekanları hazırlamaları gerektiğini açıklamıştı. Yunus M. isimli Türk kökenli bir öğrencinin okul koridorunda namaz kılmasını, okul yönetiminin yasaklaması üzerine gündeme gelen bu konu aylardır Almanya’da kamuoyunda tartışılıyor.

Okul yöneticileri ve eğitim politikacıları, Almanya’da kamuya ait bina ve okullarda dini ayinlerin yasak olduğu gerekçesiyle karara karşı tavır alırken, mahkeme o zamanki kararında Alman Anayasası’ndaki 4. maddenin din özgürlüğünün ‘inanmanın yanı sıra inancını açıkça göstermeyi’ de kapsadığını ifade etmişti.

Alınan kararı durdurmak amacıyla Yüksek İdare Mahkemesi’nde temyiz davası açan Berlin Eyalet Hükümeti ise, bu hükümle okulların tarafsızlık ilkesinin bozulduğunu, ayrıca farklı dinlere mensup öğrencilerin benzer isteklerinin okullarda eğitim düzenini bozabileceğini öne sürdü.

Eyalet hükümetinin bu yaklaşımını bugün haklı bulan Yüksek İdare Mahkemesi, Müslüman öğrencilerin din dersi saatlerinin dışında ibadetlerini yerine getirmelerini yasakladı. Mahkeme heyeti kararın gerekçesinde, okulun din ve dünya görüşünde tarafsızlık ilkesinin Anayasal hak olarak korunması gerektiğini, bu yüzden okullarda dini özgürlüğün kısıtlanabileceğini ve bunun ibadet özgürlüğünün ihlali anlamına gelmediğini açıkladı.

Yunus M. ise duruşmada, namaz kılmanın, dininin gereği olduğunu belirterek, namaz kılarken hiç kimseyi rahatsız etmediğini savundu. Almanya‘daki Türk toplumu ise alınan kararın doğru olduğunu, okullarda tarafsızlık ilkesinin ağır bastığını açıkladı. Sokaktaki vatandaşlar okullarda namaz kılınmasının tekrardan yasaklanması konusunda değişik görüşlere sahipler.

Alınan karar diğer eyaletler için model niteliği taşırken, Yunus M.'yi savunan avukatı, mahkemenin kararına karşı ülkenin en yüksek hukuk kurumu olan Federal Anayasa Mahkemesi'nde itiraz edeceklerini duyurdu.

XS
SM
MD
LG