Erişilebilirlik

Öztürkmen: 'Kültürel Tarih Siyasi Tarihe Işık Tutar'


Öztürkmen: 'Kültürel Tarih Siyasi Tarihe Işık Tutar'

Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Profesör Doktor Arzu Öztürkmen New York Üniversitesi'nde ders veriyor

Kültürel tarih ne kadar önemli? Kültürlerarası etkileşim hayatımızda nasıl bir rol oynuyor? Türklerle Amerikalılar birbirleri hakkında artık daha çok bilgiye mi sahip? Bu soruları Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden Profesör Arzu Öztürkmen’e sorduk. Şu sıralar New York Üniversitesi’nde ders veren Profesör Öztürkmen Hülya Polat’ın sorularını yanıtladı.Profesör Arzu Öztürkmen

Öztürkmen: 'Kültürel Tarih Siyasi Tarihe Işık Tutar'
Öztürkmen: 'Kültürel Tarih Siyasi Tarihe Işık Tutar'

1965 yılında Beyrut’ta doğdu. Orta öğrenimini Notre Dame de Sion’da, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. 1991 yılında, Indiana Üniversitesi Folklor Enstitüsü’nden Türkiye’de Halk Oyunları Hareketi konulu teziyle master derecesini, 1993 yılında da Pennsylvania Üniversitesi Folklor Bölümünden Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik başlıklı teziyle doktorasını aldı. 1994 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyor, Gösteri Sanatları Tarihi, Sözlü Tarih, Tarih ve Antropoloji, Cumhuriyet Döneminde Kültür ve Halk Edebiyatı dersleri veriyor. Yerli ve yabancı dergilerde Türkiye’de folklor araştırmaları, Halkevleri, milli bayramlar ve dans tarihine ilişkin çeşitli yazıları yayınlandı. “Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik” adlı bir kitabı var. Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik, son dönem Osmanlı aydınlarından Cumhuriyet dönemine devredilen ve bugüne kadar devam eden bir arayışı anlatıyor. Kitapta, folklörü milliyetçilik potasında yeniden “işlem”e sokma çabaları, folklörün “tek ekol” çerçevesine sığdırılamayışı, halk kültürünün doğal ve yapay yataklardaki kesintisiz akışı: Osmanlı döneminin Türkçü aydınlarından Halk Bilgisi Derneği’ne, Halkevleri’nden Pertev Naili Boratav ekolüne, Millî Folklor Enstitüsü’nden folklorun “imaj”ına dönüşen halk oyunlarına kadar birçok değerlendirme yeralıyor.

XS
SM
MD
LG