Erişilebilirlik

“Dindarlar Muhalefete Güvenmiyor”


Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM) isimli düşünce kuruluşunun Türkiye’deki dindar seçmenler arasında yaptığı araştırmada, Cumhur İttifakına destek yüzde 58 çıktı. Ancak dindar kesimin, son dönemde “AK Partinin yozlaştığı”, “kadroların gönülden değil çıkar uğruna partide yer aldığı”, “yolsuzluk ve israfın arttığı” şikayetleri de araştırma sonuçlarına yansıdı. Araştırmadan çıkan diğer bir sonuçsa dindarlar arasında muhalefete olan güvensizlik.

TEAM’in dindar seçmenlerin seçim algısını belirlemek amacıyla yaptığı araştırma; Konya, Kayseri, Yozgat, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl, Erzurum, Gaziantep, Kocaeli ve İstanbul’da 2 bin 424 kişiyle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

Araştırmaya katılanlara sorulan ilk soru, Cumhur İttifakına destek verip vermedikleri oldu. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 58,5’i destek verdiklerini söyledi. Destek verenlerin yüzde 47,5’i AKP, 15.1’i ise MHP seçmeni olduğunu söyledi. Millet İttifakı’nın bu bölgelerdeki oy oranıysa yüzde 29,6 olarak ölçüldü. 2018 seçim sonuçlarıyla karşılaştırıldığında Cumhur İttifakı’nın oyunun yüzde 68,1’den 58,5’e düştüğüne dikkat çeken TEAM, “Cumhur İttifakı’nda 2018-2021 arasında 9,6 puan olarak kaydedilen düşüş, ittifakta yüzde 14’lük oy kaybına tekabül ediyor. Buna göre Cumhur İttifakı dindar bölgelerde Türkiye geneline kıyasla daha düşük oranda oy kaybetmiş durumda. TEAM’in diğer araştırmalarındaki verilere göre Cumhur İttifakı’nın Türkiye genelindeki oy kaybı yüzde 18’i buluyor” yorumunu yaptı.

‘AKP’nin oyları dindarlıkla paralel artıyor’

TEAM ekibinin araştırdığı konulardan biri de dindarlık seviyesine göre oy dağılımları oldu. Dindar olmayan Sünni ve Alevi seçmenin yer aldığı “dindar olmayan” seçmen grubunda CHP yüzde 37,9, İYİ Parti 17.5’le en yüksek oy oranlarına ulaşırken, AKP’nin oyu bu grupta yüzde 21,6’da kaldı. AKP’nin oyunun dindarlık seviyesi arttıkça yükseldiğine dikkat çekilen araştırmada, oy oranları düşük derece dindarlarda yüzde 35,3, orta derecede yüzde 54,2, yüksek düzeyde yüzde 66,3 olarak belirlendi. MHP’nin oy oranıysa, dindar olmayan grupta yüzde 15,8, düşük dindarlarda yüzde 10,5, yüksek dindarlar ise 11,4 olarak belirlendi. CHP ve HDP’nin oylarının dindarlık azaldıkça azaldığına vurgu yapılan araştırmada, seküler-dindar ayrımının İYİ Parti’ye oy verme eğilimini etkilediği belirtildi.

Dindar kesimde Erdoğan hayranlığı

Dindar kesimin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sempatisi de araştırmacıların yanıt aradığı sorular arasındaydı. Yüksek düzey dindarlar olduğunu söyleyenlerin yüzde 28’i Erdoğan’a hayran olduğunu söyledi. Bu, en yüksek düzey olarak kayıtlara geçti. Hayran olmayan fakat çok yakın hissedenlerin oranı orta düzey yüksek düzeyde dindarlarla neredeyse eşit seviyede yani yüzde 42 ve 43. Erdoğan’a yönelik eleştiriler dindarlık arttıkça azalıyor. Erdoğan’a sempati duyanların oranı dindar olmayanlarda toplam yüzde 39’da kalırken, az dindarlarda yüzde 57, orta düzey dindarlarda yüzde 75 ve yüksek dindarlarda yüzde 84 olarak ölçüldü. Araştırma sonuçlarına göre Erdoğan’a uzaklık ise dindarlıkla ters orantılı.

Erdoğan siyaseti bırakırsa ne olur?

Araştırma sonuçlarına göre Erdoğan’ın siyaseti bırakmasının kötü olacağını söyleyenlerin oranı yüzde 64’e yükselmiş. İyi olur diyenlerin oranı yüzde 28’de kalırken TEAM ekibi bu sorunun sonucunu şöyle yorumladı: “İki sonucun birlikte gösterdiği en önemli bulgu, gri bölgede duran çoğunluğun Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı performansını onaylamasa da Erdoğan’ın siyasete devam etmesi yönündeki isteğinden vazgeçmemiş olması. Eleştirellik yaygın olsa da Erdoğan’dan kopuş yok. Erdoğan’ın gidişini istemeyen büyük kesim iktidar değişince ülke ekonomisinin batma noktasına geleceği kaygısını taşıyor ve bu kaygı seçmenlerin iktidardan uzaklaşması eğilimini azaltıyor.”

Erdoğan’a destek azalsa da hala yüksek

Dindar seçmenler arasında Erdoğan’a destek, 2018 yılına oranla yüzde 16 azalsa da hala sürüyor. Araştırma sonuçlarına göre destek yüzde 62,2 olurken, Cumhur İttifakı’nı destekleyenlerin oranı yüzde 64,9’a ulaştı. TEAM ekibine göre Türkiye genelinde yapılan araştırmalardan farklı olarak Türk Sünni dindar seçmende, Erdoğan’ın kazanacağına dair inanç hala güçlü ve yüzde 70,3 seviyesinde. Erdoğan’a destek Kürt dindar seçmende yüzde 46’ya geriliyor.

AKP uyuşturucu hariç her konuda başarılı

Araştırmanın sonucunda ortaya çıkan verilere göre, uyuşturucu hariç tüm konularda AKP’yi başarılı görenlerin oranı yüzde 50’nin üzerine çıkarken, uyuşturucuyla mücadele konusunda bu oran yüzde 42’ye düşüyor. Dindar seçmenin yüzde 50’den fazlası güvenlikle ilgili başlıklarda Millet İttifakı’nın başarısız olacağını düşünüyor. Araştırmayı yapanlara göre Millet İttifakı CHP ve İYİ Parti seçmenini bile güvenlik konusunda tam anlamıyla ikna edememiş durumda.

“Gönül bağının yerini seçeneksizlik aldı”

Araştırma sonuçları, dindar bölgelerde Cumhur İttifakı’nın kayıplar yaşasa da önemli oranlarda desteğini koruduğunu gösterdi. Ancak dindar seçmenlerde iktidara yönelik eleştirilerin yaygınlaşması da araştırmanın çarpıcı sonuçları arasında yer aldı. Araştırma ekibi eleştirileri şöyle açıkladı: “Ekonomik sorunlar ve adaletsizlik en belirgin şikâyet konuları. Yolsuzluk, israf, kayırmacılık gibi başlıklarda eleştirilerin tonu neredeyse muhalefet seçmenine yakın. Eleştiriler dindar seçmenlerin Cumhur İttifakı’ndan kopmasına henüz yol açmamış olmakla beraber rahatsızlık çok belirginleşmiş. Dindar seçmenlerin önemlice bir kısmında AK Parti’yle kurulan gönül bağı yerini, seçeneksizlik ve kerhen oy tercihine bırakmış. AK Parti seçmenleri arasında rahatsız ve tereddütlü seçmen gruplarının ağırlığı artmış.”

TEAM’e göre araştırmada ortaya çıkan sonuçlardan biri de iktidarın değişmesi endişesi. Değişim ihtimalinin dindar seçmeni korkuttuğuna dikkat çeken TEAM, “Muhalefetin dini özgürlükler, sosyal politikalar ve yönetim kapasitesi konusunda mevcut iktidardan daha kötü olacağı ve ülkenin çöküşe sürüklenebileceğine dair kaygılar hakim. Dindarların yeniden baskıyla karşı karşıya kalabileceği korkusu ve başörtüsü özgürlüğü, imam hatipler ve Kur’an kursları gibi kazanımların kaybedilebileceği endişesi özellikle kadınlar arasında çok yaygın” yorumunu yaptı.

“Dindarlar muhalefete güvenmiyor”

Araştırma sonuçlarını VOA Türkçe’ye değerlendiren Akademisyen Cuma Çiçek, AKP’den ayrılanların kurduğu Deva ve Gelecek partilerinin dindar kesim arasında varlık gösteremediğini söyledi. Kimlik temelli siyasette kutuplaşmanın sürdüğüne dikkat çeken Çiçek, “Bu raporun en ilgi çekici kısmı, kimlik temelli siyasi kutuplaşmanın çok güçlü bir şekilde devam ettiği. Bu araştırma, AK Parti'ye karşı bir eleştiri olsa da İslami camiada bu bir kopma noktasına varmıyor. Bu da kimlik siyasetinin gücünden kaynaklı. İslami kimlik oy tercihinde çok belirleyici bir mesele. Burada ikinci bir mesele daha var; karşılarında güvenebilecekleri bir aktör de yok. Dindar kesimin güvenebileceği bir adres yok şu anda. Burada mesele biraz da muhalefet meselesi. Deva ve Gelecek, AK Parti'den kopan ve İslami kesime seslenmeye çalışan partiler olsalar da çok güven veren bir aktör olarak ortaya çıkmadıklarını görüyoruz. Karşıda güçlü bir kimlik siyaseti var. Güçlü bir eleştirel akım gelişmesine rağmen, gündelik hayata ekonomik hayata dair ciddi eleştiriler olsa da, bu yeni bir adrese yönelmeye yol açmıyor. Bu da karşıda umut veren bir aktör olmamasından kaynaklıdır” dedi.

“Dindar seçmeni sosyal yardımlar üzerinden eleştirmek ters tepiyor”

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Vahap Coşkun’a göre dindar seçmenlerin hala AKP’ye destek vermelerinin arkasında endişe yatıyor. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Coşkun, Erdoğan’a desteğin hala yüksek olmasının nedeninin karizmatik kişiliğinin ve seçmenlerin gelecek endişesinin olduğuna vurgu yaptı. Bazı muhaliflerin, dindar seçmenleri sosyal yardımlar üzerinden eleştirmesinin ters teptiğine dikkat çeken Coşkun, “Muhalefete güvensizlikte şu nedenler ortaya çıkıyor; Birincisi yönetim kapasitesi yetersizliği, muhalefetin Türkiye’yi iyi bir şekilde yönetemeyeceği, hizmet üretemeyeceği, daha da gerileyeceği, büyümenin daha da azalacağı kaygısı. İkincisi rövanşizm. Eğer muhalefet iktidara gelirse özellikle dindarlara yönelik özgürlük alanlarını daraltacağı, AK Parti iktidarı sürecinde elde ettikleri kazanımları kaybedecekleri korkusu. Üçüncüsüyse sosyal desteklerin azalacağı konusu. Özellikle sosyal destekler konusu, dindar kadın seçmeler arasında çok önemli bir olgu. Muhalefetin bunu küçümsemesi, sosyal destekler üzerinden dindar seçmeleri tahkir etmesi, çok ciddi manada tepkiye yol açıyor. ‘Oylarını makarnaya, kömüre veriyorlar’ şeklindeki propagandanın çok ters teptiğini görüyoruz” diye konuştu.

İktidarın ve muhalefetin araştırma sonuçlarından çıkaracağı dersler olduğunu ifade eden Coşkun, “İktidar açısından dindar kesim arasında çok ciddi destek var ve bu destek hala devam ediyor. Ama bu kategorik bir destek değil. İktidara yönelik eleştirileri artıyor. İktidarla arasına mesafe koyan seçmenlerin oranı artıyor. Diğer taraftan iktidara yönelik eleştiriler artıyor ama muhalefet dindar seçmenler için hala bir adres olabilmiş değil. Muhalefete ciddi bir şekilde güvensizlik duyuyorlar. Güvensizliği ortadan kaldıracak politikaları muhalefetin bir şekilde inşa etmesi lazım. Vaktinde veya erken yapılacak bir seçimde, dindar seçmenlerin bir kısmının oy tercihlerinde farklılaşmaya gitmesi, iktidarın dengesini ve kimliğini çok yakından etkileyecek ve hatta değiştirmeye sebebiyet verebilecektir” değerlendirmesini yaptı.

STÜDYO VOA

ABD’den USAID aracılığıyla Filistin halkına 21 milyon dolar yardım – 5 Aralık
lütfen bekleyin

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
XS
SM
MD
LG