Erişilebilirlik

Güneydoğu’daki Barolardan Demirtaş Çağrısı


Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ile Van Baro Başkanlarının ortak imzasıyla yapılan açıklamada, Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini reddeden Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı eleştirildi.

Açıklamada, “Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğun gözden geçirilmesi ara kararında; Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vermiştir. Kısaca mahkeme AİHM kararının bağlayıcı olduğunu, ancak henüz kesinleşmediği için uygulanmayacağını kararlaştırmıştır. AİHM kararının uygulanması Anayasal bir zorunluluktur. Türkiye AİHS'e imza atmış ve AİHM'in yargılama yetkisini kabul etmiştir. AİHS'in 'kararların bağlayıcılığı ve infazı' başlıklı 46. Maddesi'ne göre AİHM kararlarının AİHS'e taraf Türkiye dahil tüm Avrupa devletleri için doğrudan bağlayıcılığı bulunmaktadır. İlgili Anayasa ve milletlerarası sözleşme maddelerinden açıkça anlaşılacağı üzere AİHM kararları Türkiye açısından doğrudan bağlayıcıdır. Bu hususu Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi de teyit etmiştir. Ancak Yerel Mahkemenin, AİHM kararını kesinleşmediğinden bahisle uygulamaması hukuka aykırıdır. Şöyle ki hukuk sistemimizde tutuklunun serbest bırakılmasına ilişkin kararların uygulanması için kesinleşmesi şartı hiçbir aşamada yoktur. Kişinin özgürlüğü söz konusu olduğu zaman mahkeme kararları derhal uygulanması gerekir. Uygulamada da tahliye kararı derhal uygulanır. Daha sonra itiraz mercilerine itiraz edilir” denildi.

AİHM kararının uygulanması çağrısı yapılan açıklama şöyle devam etti: “Ülkemizde yargıya olan güvenin artması, demokratik hukuk devleti olma niteliğinin anlamıyla yücelmesi açısından önem arzeden AİHM kararının uygulanma süreci ülkemizin hukuk devleti olma ve adil yargılama hakkı yönünden sınavı olacaktır. Hukuk Devleti öncelikle kendi koyduğu kurallara ilk kendisini bağlı sayan, bu kurallara uyan ve bu kuralları yürüten devlettir. Bağımsız yargının AİHM kararına uygun olarak hakkaniyet ile karar vermesi, AİHM kararının ruhuna uygun hareket etmesi, tutukluluğun devamına ilişkin kararının geri alınarak derhal tahliye kararı vermesi ülkemize, hukukumuza ve adalet sistemimize olan güveni artıracaktır.”

“Avrupa Konseyi Türkiye’ye yaptırım uygulayabilir”

Kararla ilgili olası gelişmeleri VOA Türkçe’ye değerlendiren Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, Avrupa Konseyi’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayabileceğini söyledi. Aydın, “Bu süreci belirleyecek olan Avrupa Konseyi’nin tavrı olacak. Komisyon, giderek dozunu arttıracak birkaç adım atabilir, konsey üyeliğini askıya almaya kadar varabilecek bir süreç. Bunu göze alırlar mı bilmiyorum. Türkiye ile olan ilişkileri şu anda Türkiye’nin demokratik standartları göz önüne alındığında bence Avrupa Komisyonu’nun bazı yaptırımları olacak. İş oraya doğru gidecek. Üyelikten çıkarmak daha zor bir süreç, oraya gideceğini düşünmüyorum ama bazı yaptırımlar olacak. Aksi durumda AİHM mekanizmasının üye ülkeler açısından bir anlamı kalmayacak. Türkiye’nin bir krizi göze almamasını diliyoruz. Ama Cumhurbaşkanının söylemi, hukuki müdahale, bu açıklama işin oraya varacağına dair bazı parametreler içeriyor. Karşı hamleler, çeşitli olabilir. Türkiye burada hükümlülüğünü kaldırmak için başka davalarda tutuklama verebilir” diye konuştu.

Demirtaş’ın avukatı: “Karara itiraz ettik”

Demirtaş’ın avukatlarından Mahsuni Karaman da, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına itiraz ettiklerini söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Karaman, “Tahliye talebimizin reddine ilişkin karara bugün itiraz ettik. İtiraz merci Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi... Talebin reddine ilişkin yapılabilecek tek şey budur. En azından 20. Ağır Ceza’nın bu mağduriyeti gidermesi gerekiyor. Tahliye talebinin reddi hukuken bir garabet. Yürütmenin talimatları doğrultusunda verildiği izlenim uyandıran, hatta karardan bir iki gün önce basına yansıyan ve AKP’li hukukçularca hazırlandığı belirtilen rapordaki ifadelerin aynısı. Kişi özgürlüğüne yönelik böyle bir karara karşı itiraz yolu ön görülmemiş. Kararın esasına dair Büyük Daire’de itiraz edilebilir ama tedbir mahiyetinde hemen serbest bırakılması yönündeki kararın, itiraza tabi olduğunu söylemek komik. Bu bir bahane uydurmadır” diye konuştu.

XS
SM
MD
LG