Erişilebilirlik

Gül: 'Kalkınma Hedefleri 2015 Yılından Sonra da Devam Ettirilmeli'


Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Birleşmiş Milletler’in Binyıl Kalkınma Hedefleri adındaki programının başarıya ulaşmasının yalnızca hükümet düzeyinde değil, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün işbirliğiyle devam etmesi gerektiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler’in 65’inci genel kurul toplantılarına katılmak üzere New York’ta bulunan Abdullah Gül Binyıl Kalkınma Hedefleri Zirvesi’ne de katılıyor.

On yıl önce, 2000 yılında, yeni bir yüzyıla girerken kabul edilen Kalkınma Hedefleri, 2015 yılına kadar aşırı yoksulluğun ve açlık tehlikesinin azaltılmasını amaçlıyor. Bu çerçevede gelişmekte olan ülkelerde anne sağlığının geliştirilmesi, çocuk ölümlerinin azaltılması hedefleniyor. Ancak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un da aralarında bulunduğu yetkililer bu hedeflerin zamanında yerine getirilemeyeceğini düşünüyor.

Genel Kurul’da konuşan Abdullah Gül, bu amaçla Binyıl Kalkınma Hedefleri çerçevesinde gösterilen uluslararası işbirliğinin 2015 yılından sonra da devam ettirilmesi gerektiğini savundu. Gül yoksulluk ve açlıkla mücadelenin öncelikli hedef olarak kalması gerektiğini, gıda güvenliği amacıyla tarıma yatırımın arttırılması, kadınların toplum içindeki yerinin güçlendirilmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi, çevre sorunlarıyla siyasi kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Sunduğu önerilerin Türkiye’nin geçmiş deneyimlerine dayandığının altını çizen Cumhurbaşkanı Gül, Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin Türkiye’nin kendi kalkınma politikasıyla birleştirildiğini belirtti.

Gül bu çerçevede Türkiye’de kapsamlı sosyal refah programları uygulanarak toplumun yaşam standartlarının yükselmesine çalışıldığını, özellikle kızların okullara gönderilmesi yönünde izlenen politikalarla kimsenin ilköğretim imkanından yoksun bırakılmamasının amaçlandığını, gebe annelere sunulan ücretsiz sağlık hizmetleri gibi programlarla anne-çocuk sağlığında ilerleme sağlandığını, AIDS hastalarına tıbbi bakım sunulduğunu, öğrencilere her okul düzeyinde kapsamlı burs imkanları sağlandığını ve tüm vatandaşların yararlanabildiği yeni sosyal güvenlik sistemi oluşturulduğunu anlattı.

XS
SM
MD
LG