Erişilebilirlik

İngilizce Dersleri 15


ENGLISH USA LESSON 15, PART 1
WRITER: MAURICE IMHOOF
PRODUCER: FRANK BEARDSLEY
TURKISH: HÜLYA POLAT

In the next English USA lesson, Martin Learner visits with the mayor of a small town. They talk about where people work. You will learn to understand where various jobs take place.

Bu derste Martin Learner küçük bir kasabanın belediye başkanını ziyaret ediyor.1. MUSIC

2. This is English USA, on VOA. Now, Lesson 15, Part 1.

3. Today you will learn more about the kind of work people do and where the work takes place. Martin Learner is visiting with the mayor of a small town.

Bugünkü derste yeni iş alanları ve işin yapıldığı yerler üzerinde duracağız. Martin learner küçük bir kasabanın belediye başkanını ziyaret ediyor.

4. MUSIC

5. MARTIN: Good afternoon. I'm Martin Learner.

6. ASST: Good afternoon, Mr. Learner. I'm Mayor Walker's assistant. The Mayor is expecting you. Please go in.

7. MARTIN: Thank you. Good afternoon, Mayor Walker.

8. MAYOR: Hello. How are you?

9. MARTIN: Fine thanks. How are you?

10. MAYOR: Fine thanks. What can I do for you?

11. MARTIN: I'm a reporter. I want to talk about the work people do in this town.

12. MAYOR: Fine.

13. MARTIN: How long have you been mayor of Greentown?

14. MAYOR: Three years.

15. MARTIN: How many people live in Greentown?

16. MAYOR: Thirteen thousand.

17. MARTIN: Let's talk about the work people do. What do they do?

18. MAYOR: They work in small factories. They work in small businesses.

19. MARTIN: How many factories do you have?

20. MAYOR: We have five small factories.

21. MARTIN: What do they make?

22. MAYOR: Look at these pictures. See these people?

23. MARTIN: Yes.

24. MAYOR: They work in the battery factory. They make batteries.

25. MARTIN: What do they make?

26. MAYOR: They work in the tire factory. They make tires.

27. MARTIN: What do they make?

28. MAYOR: They work in the glass factory. They make windows and windshields.

29. MARTIN: What do they make?

30. MAYOR: They make bottles. And they make plastic bags. Come see the town.

31. MARTIN: Thank you. I'd like that.

32. MUSIC

33. MAYOR: Do you see those people? They work on the roads and streets.

34. MARTIN: I see. How many teachers do you have?

35. MAYOR: About one-hundred. They teach in the schools. Look at that school.

36. MARTIN: Is it a new school?

37. MAYOR: Yes, it is. Twenty teachers teach in that school.

38. MARTIN: Is that a hospital?

39. MAYOR: Yes, it is. It's small. Twenty-three nurses work in the hospital.

40. MUSIC

41. We sometimes ask where certain work takes place. The answer includes a phrase that indicates the location of the work. Listen to some examples.

Belirli bir işin nerede yapıldığını aşağıdaki örneklerde olduğu şekilde sorabilirsiniz. “Where do they work?” / “Nerede çalışıyorlar?”

42. MARTIN: Where do they work?

43. MAYOR: They work in small factories.

44. MARTIN: Where do they work?

45. MAYOR: They work in small businesses.

46. MARTIN: Where do they work?

47. MAYOR: They work in the battery factory.

48. MARTIN: Where do they work?

49. MAYOR: They work in the tire factory.

50. MARTIN: Where do they work?

51. MAYOR: They work in the glass factory.

52. MARTIN: Where do they work?

53. MAYOR: They work on the roads and streets.

54. MARTIN: Where do they work?

55. MAYOR: The teachers teach in that school.

56. MARTIN: Where do they work?

57. MAYOR: The nurses work in that hospital.

58. Can you ask the questions as Martin Learner did? The mayor will give you the answer. You begin.

Martin Learner’ın sorduğu soruları siz de sorabilir misiniz? Sorunuzu belediye başkanı yanıtlayacak. Başlayabilirsiniz.

59. MUSIC

60. MAYOR: They work in small factories.

61. MUSIC UNDER

62. MAYOR: They work in small businesses.

63. MUSIC

64. MAYOR: They work in the battery factory.

65. MUSIC

66. MAYOR: They work in the tire factory.

67. MUSIC

68. MAYOR: They work in the glass factory.

69. MUSIC

70. MAYOR: They work on the roads and streets.

71. MUSIC

72. MAYOR: The teachers teach in that school

73. MUSIC

74. MAYOR: The nurses work in that hospital.

75. MUSIC

76. You have been listening to VOA's English USA, Lesson 15, Part 1.

77. MUSIC

ENGLISH USA LESSON 15, PART 2
WRITER: MAURICE IMHOOF
PRODUCER: FRANK BEARDSLEY
TURKISH: HÜLYA POLAT

In the next English USA lesson, Martin Learner visits with the mayor of a small town on Labor Day. While they watch a parade, they talk about the kinds of work people do in the town and where they work. You will learn to understand more about where jobs take place.

15’nci dersin ikinci bölümünde Martin Learner İşçi Bayramı’nda küçük bir kasabanın belediye başkanıyla konuşmaya devam ediyor. Martin başkanla birlikte geçit törenini izliyor, kasabada ne gibi işler bulunduğunu, işçilerin nerelerde çalıştığını konuşuyorlar.

1. MUSIC

2. This is English USA, on VOA. Now, Lesson 15, Part 2.

3. Today you will learn more about where different jobs or activities take place. Martin Learner is talking with the mayor of a small town during a Labor Day parade and celebration.

Bugün farklı işler ve etkinliklerin nerelerde yapıldığını nasıl sormak ve söylemek gerektiği üzerinde durmaya devam ediyoruz. İşçi Bayramı geçit töreni ve kutlamalarını izleyen Martin Learner belediye başkanıyla konuşuyor.

4. MUSIC

5. BAND MUSIC

6. MARTIN: Mayor Walker, how many small businesses do you have?

7. MAYOR: About two-hundred twenty. People work in stores and shops. They work in banks. They work in restaurants and bars. They work in the Post Office. They work in bakeries.

8. MARTIN: What do they make in the bakeries?

9. MAYOR: They bake bread and cakes. Do you see that man there?

10. MARTIN: Yes.

11. MAYOR: He's a writer.

12. MARTIN: Where does he write?

13. MAYOR: He writes for the newspaper.

14. MARTIN: I see a photographer.

15. MAYOR: Yes, she works for the newspaper.

16. MARTIN: Who are those women?

17. MAYOR: They're workers.

18. MARTIN: Where do they work?

19. MAYOR: They work at the plastic factory.

20. MARTIN: What do they make?

21. MAYOR: They make plastic bags.

22. MARTIN: Who are those men?

23. MAYOR: They're workers too.

24. MARTIN: Where do they work?

25. MAYOR: They work at the tire factory.

26. BAND MUSIC

27. MARTIN: Who are they?

28. MAYOR: They're students.

29. MARTIN: Where do they study?

30. MAYOR: They study at the high school.

31. MARTIN: They're good musicians too! [PAUSE] Who are those children?

32. MAYOR: They're students too. They're going to sing.

33. MUSIC

34. Can you tell where people work or carry out other activities? Listen to some examples from Martin Learner and Mayor Walker.

Kişilerin işlerini nerede yaptığını, etkinliklerini nerede gerçekleştirdiklerini sorabilir misiniz? Martin Learner ve Belediye Başkanı Walker’ın konuşmalarından bazı örnekleri tekrar dinleyin.

35. MAYOR: He's a writer.

36. MARTIN: Where does he write?

37. MAYOR: He writes for the newspaper. They're workers.

38. MARTIN: Where do they work?

39. MAYOR: They work at the factory. She's a photographer.

40. MARTIN: Where does she work?

41. MAYOR: She works for the newspaper.

42. LL: Now you answer the questions?

43. MAYOR: He's a writer.

44. MARTIN: Where does he write?

45. MUSIC

46. MAYOR: She's a photographer.

47. MARTIN: Where does she work?

48. MUSIC

49. MAYOR: They're teachers.

50. MARTIN: Where do they teach?

51. MUSIC

52. MAYOR: They're students.

53. MARTIN: Where do they study?

54. MUSIC

55. MAYOR: They're nurses.

56. MARTIN: Where do they work?

57. MUSIC

58. PARADE MUSIC

59. MAYOR: Do you see those men?

60. MARTIN: Yes. Who are they?

61. MAYOR: They're carpenters.

62. MARTIN: Oh, yes. I see.

63. MAYOR: We have many carpenters.

64. MARTIN: Those men work on the roads and streets.

65. MAYOR: Yes.

66. MARTIN: Who are those women?

67. MAYOR: They're workers.

68. MARTIN: Where do they work?

69. MAYOR They work in the glass factory.

70. MARTIN: What do they make?

71. MAYOR: They make windows and windshields.

72. MARTIN: Where do they work?

73. MAYOR: They work in the bottle factory.

74. MARTIN: What do they make?

75. MAYOR: They make bottles.

76. MARTIN: Where do they work?

77. MAYOR: They work in the tire factory.

78. MARTIN: What do they make?

79. MAYOR: They make tires.

Where do you work?

80. MARTIN: I work at the Voice of America. Thank you for your time, Mayor Walker.

81. MUSIC

82. You have been listening to VOA's English USA, Lesson 15, Part 2. Please join us for the next lesson.

Amerika’nın Sesi tarafından hazırlanan ENGLISH USA dizisinin 15’inci dersini dinlediniz. 16’ncı derste yine birlikte olacağız.

83. MUSIC

İlgili bağlantılar

XS
SM
MD
LG