Erişilebilirlik

Kutuplaşmaya Rağmen Amerikalılar Ülkelerini Hala Seviyor


Son bir ankete göre derin siyasi farklılıklara rağmen Amerikalılar hala başka bir yerde yaşamayı tercih etmiyor.

Wall Street Journal ile NBC News tarafından yapılan toplumsal eğilimlerle ilgili ankete göre, kültür, ekonomi ve ülkenin geleceği konularında Amerikalılar arasında derin görüş ayrılıkları var. Ancak çoğu kişi tek konu hakkında aynı fikirde: Amerika yaşamak için uygun bir yer.

Ankete göre katılımcıların %28’i Amerika’yı “dünyada yaşanabilecek tek en iyi yer” olarak değerlendirdi. Katılımcıların %54’ü ise Amerika’nın az sayıdaki iyi yerlerden biri olduğunu ya da ortalamanın üzerinde olduğunu söyledi. Katılımcıların yalnızca 18’i Amerika’nın ortalama ya da ortalamanın altında olduğunu söyledi.

Katılımcıların üçte birinden fazlası, hayatın çocukları için kendileri için olduğundan daha iyi olacağından emin. Bu, 2001’den bu yana en yüksek oran. Katılımcıların %49’u Amerika’da kendini güvende hissediyor. Aynı soru en son 2014’te sorulduğunda kendini güvende hissedenlerin sayısı sadece %21’di.

Katılımcıların %57’sinegöre kendi bölgelerinde ekonomi “iyi ya da mükemmel” , %30’una göre ise yalnızca “makul” seviyede. Katılımcıların sadece %13’ü bölgelerindeki ekonomiyi “zayıf” olarak değerlendirdi.

Anket Amerikalılar’ın ülkenin geleceği konusunda büyük ölçüde iyimser olduğunu gösterirken, sonuçlar siyasi ayrılıkların büyüdüğünü ve bunların yalnızca siyasi kaygılara dayanmadığını ortaya koydu.

Önemli bir çoğunluk Amerika’nın ya tamamen bölünmüş (%21) ya da ağırlıklı olarak bölünmüş (%59) olduğunu ifade ederken, %20 ülkenin ya büyük ölçüde ya da tamamen birlik olduğunu düşünüyor.

Silah denetimi gibi konular, ideolojik yelpazenin iki ucu arasında açık bir ayrılığa işaret ediyor. Ankete göre Cumhuriyetçiler’in %77’si hükümetin silahlanma haklarını kısıtlama konusunda çok ileri gideceğinden endişe ederken, sadece %18’i hükümetin yeterli önlemleri almayacağı konusunda kaygılı.

Katılımcıların %64’ü göçün ülkeyi güçlendirdiğini söylerken, yalnızca %28’i zayıflattığını belirtti. Aynı soruya 2005 yılında verilen cevaplarda katılımcıların %41’i göçün ülkeyi güçlendirdiğini, %28’i ise zarar verdiğini gösteriyordu.

Bu değişim neredeyse tamamen Demokratlar’dan kaynaklanıyor. 2005’te Demokratlar’ın yalnızca %45’i “göç ülkeyi güçlendiriyor” derken bu rakam 2017’de %81’e fırladı.

Ankete göre halkın %55’i Amerika’yı çeşitliliğin daha fazla olduğu bir yer haline getiren toplumsal değişimlerden rahatsızlık duymazken, %24 ise değişikliklerden rahatsız oluyor.

Bu rakamlar aynı zamanda partizanlık ile doğrudan bir ilişkiye işaret ediyor. Demokratlar’ın %75’inden fazlası değişimlerden memnun olduklarını belirtirken Cumhuriyetçiler’in yalnızca üçte birinden azı memnuniyetini dile getiriyor.

XS
SM
MD
LG