Erişilebilirlik

Türkiye Uluslararası Saydamlık Enstitüsü'nün Raporunda 56'ncı Sırada


Türkiye Uluslararası Saydamlık Enstitüsü'nün Raporunda 56'ncı Sırada

Rapora göre, yolsuzluğun en az olduğu ülkeler sıralamasında Danimarka birinci sırada gelirken, en çok yolsuzluk olan ülkeler Afganistan ve Burma

Merkezi Berlin'deki Uluslararası Saydamlık Örgütü Transparency International’ın yıllık yolsuzluk raporu açıklandı. Rapora göre, yolsuzluğun en az olduğu ülkeler sıralamasında Danimarka birinci sırada gelirken, en çok yolsuzluk olan ülkelerin başında Afganistan ve Myanmar geliyor.

Dünya çapında yolsuzlukla mücadeleyi amaçlayan örgütün Almanya’nın başkenti Berlin’deki yıllık faaliyet raporunu tanıtma toplantısında açıklanan listeye göre, Türkiye 4,4 puanla 56’ıncı sıraya yükseldi. Türkiye 2009 yılında gene 4,4 puan ile 61’inci sırada yer almıştı.

Yolsuzluktan tamamen arınmış ülkelere listede on puan veriliyor, Danimarka’nın puanı 9,3. Listede Almanya 15'inci, ABD ise 22'nci sırada yer alıyor.

178 ülkenin değerlendirildiği rapor Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü işbirliğiyle hazırlanıyor. Raporların ilki 1995 yılında yayınlanmıştı.

Uluslararası Saydamlık Örgütü’nün listesinde Somali 178 ülke arasında en çok yolsuzluk yapılan ülke olarak belirlendi. Somali’yi Afganistan, Burma ve Irak izliyor.

Örgüt yöneticilerinden Shantal Uwimana yolsuzluğun yayılmasına yol açan etkenlerin başında toplumsal çatışmanın geldiği görüşünde.

Uwimana, siyasi, sosyal ve ekonomik uyuşmazlıkların yaşandığı ülkelerde yolsuzluğun kendine verimli zemin bulduğunu söylüyor.

Yolsuzluk listesi, Ocak 2009 ve Eylül 2010 arasında yapılan araştırmalar sonucu belirlendi. Liste, somut verilerden çok kamu sektöründeki yolsuzluk algılamalarına dayanıyor.

Uwimana, en çok yolsuzluğa rastlanan ülkelerin dünyanın en yoksul ülkeleri olduğunu belirtiyor. Ancak Uwimana zengin ülkelerin de yolsuzluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve bazılarının bu yıl listede yolsuzluk puanlarının arttığını söylüyor.

Uwimana Yunanistan, İtalya ve Amerika’nın puanları geçen yıllarla kıyaslandığında, bu ülkelerde de durumun kötüleştiğini vurguluyor.

Amerika yolsuzluğun en az olduğu 20 ülke arasındayken bu yıl Katar ve Şili’nin arkasına, 22’nci sıraya düştü.

Uluslararası Saydamlık Örgütü’nün Amerika bölümü başkanı Nancy Boswell, seçim kampanyası bağışları, batık konut kredileri ve banker Bernard Madoff’un dolandırıcılığı gibi olayların Amerika’nın yolsuzluk puanının yükselmesinde rolü olduğunu söylüyor.

Uwimana, Yunanistan gibi bazı ülkelerde yolsuzluğun artmasını küresel mali krize bağlıyor.

Yolsuzluğun tüm dünyada toplumun her kesimini etkilediğini belirten Uwimana, insanların yaşam düzeyini yükseltme çabalarının, yolsuzluk kamu sektörünün kalbini oluşturdukça sonuç vermeyeceğini savunuyor.

Uwimana, Birleşmiş Milletler’in Binyıl Kalkınma Hedeflerinin, yolsuzluğun kökünün kazınması gereken yerleri gösteren iyi bir örnek olduğunu söylüyor.

Evrensel eğitim hedefine ulaşmayı önleyen ana etkenin, kötü yönetim ve yolsuzluk olduğunu belirten Uwimana, başta eğitim sektörüne ayrılan kaynakların sonradan başka yerlerde kullanılmasına dikkat çekiyor.

Danimarka, Yeni Zelanda ve Singapur dokuzar puanla yolsuzluğun en az yapıldığı ülkeler olarak listenin başında yer alıyor.

2010 raporu, Uluslararası Saydamlık örgütünün bugüne kadar yayınladığı 15’inci rapor. Örgütün raporları hükümetler ve iş çevreleri tarafından dünyanın dört bir yanında yatırım ortamının incelenmesinde kullanılıyor.

XS
SM
MD
LG