Erişilebilirlik

İslam Dini ve Müslümanlarla İlgili Araştırma


Amerika’daki Pew Araştırma Merkezi’nin 17 ülkede yaptığı bir araştırma, İslamcı fanatiklerin bombalama ve diğer şiddet eylemlerine desteğin, Müslüman ülkelerde düştüğünü gösteriyor.

Türkiye, Fas ve Endonezya’da 17 bin kişiye dayanan araştırmaya göre, halkın çoğunluğu intihar saldırılarını kınıyor. Araştırma, sadece Ürdün’de, bombalamaları halkın desteklediğini gösterdi. Ürdün’de halkın çoğunluğu, Usame bin Ladin’i de destekliyor. Yine aynı şekilde, Pakistan’lıların çoğu da, terörist Arap lideri destekliyor. Buna karşılık Fas, Endonezya ve batıdaki ülkelerde, halkın çoğunluğu Usame bin Ladin’i reddediyor. Türkiye'de Usame bin Ladin'i destekleyenlerin oranı 2003 yılında yüzde 15 iken 2005'de yüzde 7'ye inmiş.

Pew Araştırma Merkezi, dinci fanatizmin hem Müslüman hem de Müslüman olmayan ülkelerde kaygıyla karşılandığını da belirledi. Gerek Pakistan, gerekse Fas’ta halkın çoğunluğu, İslami fanatizmi tehdit olarak görüyor. Türkiye’de de İslami fanatizmi tehdit olarak görenlerin oranı görmeyenlere kıyasla yüksek.

Türkiye’de İslam dininin siyasette büyük rol oynadığını düşünenlerin oranı 2002 yılında yüzde 41’ken 2005’de yüzde 62’ye yükselmiş. Bu kesimin yüzde 59’u da dinin siyasette artan rolünün radikal İslamcılığa yolaçabileceğinden kaygı duyuyor. Türkiye’de halkın yarısı radikal İslamcılıktan, ülkede dine dayalı yasaları ya da Şeriat’ı yürürlüğe sokma çabasını anlıyor. Radikal İslamcılığın sebebi konusundaki soruya ise Türk halkının çoğunluğu, başlıca sebebin cehalet olduğunu söyleyerek cevap veriyor.

İslam dinini savunmak için bazen sivillere ve sivil hedeflere karşı intihar saldırıları ve diğer şiddet eylemlerine girişmenin haklı olduğunu düşünenlerin oranı, Türkiye'de, diğer Müslüman nüfuslu ülkelere kıyasla çok düşük. Türkiye'de yüzde 14 olan bu oran Endonezya'da yüzde 15, Fas'ta yüzde 13, Ürdün'de ise yüzde 57.

Müslüman nüfuslu ülkelerde demokrasinin işleyip işlemediği yolundaki soruya ise, Türkiye’de olumlu cevap verenlerin oranı yüzde 48. Fas’ta demokrasinin kendi ülkesi için yararlı olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 83.

Araştırmaya göre, Türkiye’de halkın yüzde 68’i ülkenin Avrupa Birliği’ne girmesini destekliyor. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesini destekleyenlerin oranı birlik üyelerinden İspanya’da yüzde 68, İngiltere’de yüzde 57, Polonya’da yüzde 51. Buna karşılık Fransa’da halkın yüzde 66’sı, Almanya’da yüzde 65’i, Hollanda’da yüzde 53’ü, Türkiye’nin Birliğe girmesine karşı çıkıyor.

XS
SM
MD
LG