Erişilebilirlik

Uluslararası Saydamlık Örgütü: 2007 Raporu


Uluslararası Saydamlık Örgütü’nün 2007 raporunda Türkiye 179 ülke arasında 64. sırada.

“Yolsuzluk Algılama Endeksi” adlı rapor çeşitli ülkelerde görüşleri alınan on binlerce kişinin resmi ve özel kurumlarla ilgili şahsi gözlemlerine dayanıyor.

Halkların kendi ülkelerindeki yolsuzluklar hakkındaki ne düşündükleri yüz puan üzerinden değerlendiriyor.

Bu yılki listenin başında 94 puanla Danimarka, Finlandiya ve Yeni Zelanda var. Fransa 73 puanla 19, Amerika 72 puanla 20. sırada.

Yunanistan 46 puanla listenin 56. basamağında bulunurken; Türkiye, 41 puanla, Bulgaristan ve Hırvatistan’la birlikte 64 üncü sırayı paylaşıyor.

Listenin en altındaki üç ülke ise Irak’la, şu anda hükümet aleyhtarı gösterilere sahne olan eski Burma ve Somali.

“Yolsuzluk Algılama Endeksi”

Uluslararası Saydamlık Örgütü tarafından hazırlanan yıllık raporun resmi adı Yolsuzluk Algılama Endeksi. Araştırma sonuçları çeşitli ülkelerde görüşleri alınan kişilerin resmi ve özel kurumlarla ilgili şahsi gözlemlerine dayanıyor. Başka bir deyişle sokaktaki vatandaş devlet kurumları, basın yayın organları, politikacılar, mahkemeler, asker, polis, rüşvet ve yasaların eşit uygulanıp uygulanılmadığı gibi konulunda ne düşünüyor.

Halkların kendi ülkelerindeki yolsuzluklar hakkındaki ne düşündükleri yüz puan üzerinden değerlendiriyor. Birleşmiş Milletler üyesi 179 ülkenin değerlendirildiği liste yüksek nottan başlıyor, kırık notla sona eriyor.

Listenin başında 94 puanla Danimarka, Finlandiya ve Yeni Zelanda geliyor. Dördüncü sırada 93 puanla Singapur var. Listenin 17. basamağına kadar, Hong Kong hariç diğer tüm ülkeler Avrupa’dan. Fransa 73 puanla 19, Amerika 72 puanla 20. sırada. 39. basamakta bulunan Güney Kıbrıs 53, 56. basamaktaki Yunanistan ise 46 puan almış. Türkiye, 41 puanla 64 üncü sırayı Bulgaristan ve Hırvatistan’la paylaşıyor. Komşu ülkelerden Ermenistan 99; Suriye 138, Azerbaycan 150, Irak ise 15 puanla 178. sırada bulunuyor. Irak’tan daha kötü ülkeler de var. Bunlar şu anda hükümet aleyhtarı gösterilere sahne olan eski Burma ve listenin en sonundaki Somali.

Araştırma sonuçları tüm dünyada herkesin yolsuzluk konusunda kötümser olduğunu gösteriyor. Ancak şikayet konuları farklı. Bazı ülkelerde en çok eleştirilen kurum devlet daireleri. Bazılarında asker, bazılarında polis, bazılarında politikacılar, bazılarında ise basın. Özel sektör, gümrük kapıları, sağlık hizmetleri ve yerel yönetimler de en fazla şikayet edilen kurumlar.

Bununla birlikte yoksullukla yolsuzluk arasındaki bağlantı da gözden kaçmıyor. Rüşvet ve yolsuzluk en çok demokrasiyi benimseyememiş geri kalmış ülkelerde görülüyor. Uluslararası Saydamlık Örgütü’nü Türkiye’de Toplumsal Saydamlık Hareketi Örgütü temsil ediyor.

TSHD, yolsuzluğu, “sahip olunan gücün halkın yararı yerine özel çıkar için kullanılması” olarak tanımlıyor. Amacı ise devlet, siyaset, iş dünyası, sivil toplum ve halkın günlük yaşamında yolsuzluklardan arınmış bir Türkiye oluşturmak. Dernek, temiz toplum hedefine ulaşabilmek için önce toplumdan talep gelmesi gerektiğine ve şu anda bunun olmadığına inanıyor.

XS
SM
MD
LG