Erişilebilirlik

17 Aralık Amerikan Basınından Özetler


Washington Post küresel ekonomik krizin sona erdirilmesinde serbest ticaretin önemini vurguluyor ve korumacı eğilimlere karşı çıkıyor. Gazete, Barack Obama’dan da bu konuda net bir tavır takınmasını istiyor.

"Obama, seçim kampanyası sırasında serbest ticaret konusunda kafa karıştırıcı mesajlar verdi. Bir yandan serbest ticaretin faydasını vurgularken bir yandan da Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması gibi bazı anlaşmaları yeniden tartışmaya açacağını söyledi. Demokrat Parti de korumacı anlayışı savunan seçmenler kitlesi ile serbest ticareti savunan teknokratlar arasında bölünmüş durumda. Ticaret politikası konusundaki kargaşaya son verebilecek tek insan Obama’nın kendisidir. Umarız bu konuda doğru kararı verir."

New York Times ise Obama’nın içişleri bakanlığına atadığı Ken Salazar’ı zor bir görevin beklediğini yazıyor. Gazete, Bush döneminde bakanlıkta ciddi yolsuzluklar yaşandığını hatırlatıyor.

"Bush döneminde içişleri bakanlığı, denetlemekle görevli olduğu sektörlerle çok fazla samimi ilişkiler kurdu, ülkenin doğal kaynaklarına yönelik acımasız saldırılar gerçekleştirdi ve bilimsel araştırmaları yok saydı. Şimdi Salazar’ın öncelikli görevi, bakanlığı siyasi ve ideolojik yaklaşımlardan uzak tutarak, bilimsel açıdan verilmesi gereken kararları bilime bırakmaktır. Salazar’ı bekleyen ikinci önemli görev ise petrol ve doğal gaz sondajı ile çevreyi koruma görevi arasında rasyonel bir denge kurmaktır. Üçüncü büyük görev ise bakanlıktaki yolsuzlukları temizlemektir."

Christian Science Monitor rüşvet iddiaları nedeniyle Siemens’e verilen rekor cezayı yolsuzlukla mücadelede önemli bir adım olarak görüyor. Gazete, yolsuzlukların küresel ekonomiye de büyük zarar verdiğini vurguluyor.

"Dünya çapındaki yolsuzluğun miktarı yılda bir trilyon doları buluyor. Oysa rüşvetçi görevlilerin cebine giren bu para, okul ve yol yapımına, sağlık hizmetlerine harcanabilir. Rüşvet, rekabeti önlediği için büyümenin de en büyük düşmanı. İşte bu yüzden birçok ülke rüşvete karşı harekete geçmiş durumda. Bu da Batılı şirketleri yolsuzlukla mücadelede daha yüksek standartlar belirlemeye zorluyor. Ancak özellikle gelişmekte olan ülkelerde rüşvetle mücadele yasalarının ciddi biçimde gözden geçirilmesi gerekiyor. Eğer Siemens olayında sorumlular hapse atılsaydı soruşturmanın caydırıcılığı da artardı. Verilen ceza çok yüksek olsa da, suçlular kurtulmayı başardı."

Los Angeles Times Amerikan otomotiv endüstrisine devlet yardımı yapılmasına karşı çıkıyor. Gazete, yapılacak yardımın yapısal sorunları çözmeye yetmeyeceğini öne sürüyor.

"Çözüm, hükümetin otomotiv şirketlerinin iflas ilan etmelerine yardımcı olması veya adı değişik bile olsa benzer bir sürecin yaşanmasıdır. İflas ilanı düşüncesine karşı çıkanlar, bunun potansiyel yatırımcılar ve araba alacak olanlar üzerinde olumsuz etki yaratacağını savunuyor. Ancak her iki soruna da yaratıcı çözümler üretilebilir. Chrysler 1979 yılında benzer bir süreçten geçmişti. Ancak devlet desteği, doğru liderlik ve doğru ürünlerle zorlukları kısa sürede aşmıştı. Benzer bir süreç yine yaşanabilir. Ancak bu konuda henüz somut bir plan görmedik. Bu durumda en doğru yol, otomotiv şirketlerinin iflasını ilan etmektir."

XS
SM
MD
LG