Erişilebilirlik

Topluma Kazandırma Yasası Kabul Edildi - 2003-07-29


Terör örgütü üyelerine, bilgi vermeleri halinde ceza indirimi öngören, Topluma Kazandırma Yasa Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Tasarının en önemli maddesi olan ve ceza indirimlerini düzenleyen 4. madde için 361 milletvekili "kabul" oyu kullandı.

4. maddesi ve geçici 1. maddesi "af niteliği taşıyan" yasanın tümünün oylamasına 427 milletvekili katıldı. Yasa, 71'e karşı 356 oyla kabul edildi.

Yasa, siyasi ve ideolojik amaçla suç işlemek için kurulmuş terör örgütleri üyelerinin bir anlamda affedilerek topluma yeniden kazandırılmasını amaçlıyor.

Terör örgütü mensubu olup da kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce örgütten çekildiği anlaşılanlardan veya kendiliğinden teslim olanlardan yahut yakalananlardan, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 6 ay içinde yetkili makam veya mahkemeye başvurup da kanun hükümlerinden yararlanmak istediğini beyan edenlerden durumlarına göre şartları yerine getirmiş olanlar hakkında da bu kanun hükümleri uygulanacak.

Yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği bildiriliyor.

XS
SM
MD
LG