Erişilebilirlik

BM: "2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmak Kolay Olmayacak"


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’nin ‘Sürdürebilir Kalkınma Hedeflerine’ 2030 yılında ulaşmak için daha çok çalışmanın gerektiğini vurguladı.

‘2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ çalışmalarıyla ilgili hazırlanan son rapordaki verileri değerlendiren Genel Sekreter Gutarres, çalışmaların beklenilenden daha yavaş ilerlediğini söyledi.

Gutarres, “Son hazırlanan rapor, 2030 hedeflerine ulaşmak için daha pek çok alanda ilerlemenin yavaş ilerlediğini gösteriyor. Yoksulluğu ortadan kaldırmak, iklim değişikliği ile mücadele etmek, barışçıl ve kapsayıcı toplumlar inşa etmenin de dahil olduğu hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmak gerekiyor” dedi.

Genel Sekreter Gutarres, 2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle ilgili çalışmaların tüm ülkelerde başlamasına rağmen ilerlemenin pek çok alanda isteyen düzeye ulaşmayıp beklentilerin altında kaldığını söyledi. Guterres “Uygulama başladı ama saat işliyor. Bu rapor 2030 hedeflerine ulaşmak için pek çok alanda ilerlemenin ihtiyaç duyulandan yavaş olduğunu gösteriyor” dedi.

‘İlerlemeler kaydedilse de daha çok yol alınması gerekiyor’

Her yıl yayınlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri raporundaki verilere göre, dünyanın ‘BM 2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine’ ulaşılmasında bazı ilerlemeler kaydedilmiş olsa da daha çok yol alması gerekiyor.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Birimi (DESA) tarafından son hazırlanan rapordan bazı önemli başlıklar şöyle:

- Yetersiz beslenmeyle mücadele konusunda büyük ilerlemeler kaydedilmesine rağmen, beş yaşın altındaki çocuklarda yetersiz beslenme sürüyor. 2016 yılında beş yaşın altında 155 milyon çocuğun yeterince gelişmediği saptandı.

- 1999 yılında yaklaşık bir milyar insanın aşırı yoksulluktan kurtulmasına rağmen, 2013 yılında hale kırılgan bir durumda olan mücadelede dünyada 767 milyon kişinin hala yoksullukla mücadele ettiği saptandı.

- 2000 ile 2015 yılları arasında dünyada anne ölüm oranı yüzde 37 oranında azaldı. Beş yaş altı çocuk ölüm oranı hızı yüzde 44 oranında düştü. Bununla birlikte aynı yıllar arasında 303 bin kadın gebelik veya doğum sırasında yaşamını yitirdi. Sadece 2015 yılında dünya genelinde beş yaşın altındaki 5.9 milyon çocuk öldü.

- Sürdürülebilir enerji alanında 2014 yılında yemek pişirmek için kullanılan temiz yakıt ve teknolojiye erişim oranı yüzde 57 oranında arttı.

- 2015 ile 2016 yılları arasında kalkınma yardımları yüzde 8.9 artarak toplam yardım tutarı 142.6 milyar dolara ulaşarak zirve yaptı. Ancak en az gelişmiş ülkelere yapılan bu yardımların oranı yüzde 3.9 oranında düştü.

- Dünyada kalkınmanın faydalarının kadın ve erkek arasında eşit olarak paylaşılmadığı ifade edildi. 2010-2016 yılları arasındaki verilere göre, kadınların hiç bir ücret almadıkları ev ve bakım işlerinde erkeklerin üç katı fazla çalıştıkları saptandı.

- Dünyada doğal afetler nedeniyle ortaya çıkan ekonomik kaybın 250 milyar ile 300 milyar dolara mal olduğu belirtildi. Bu kaybın etkisinin en çok küçük, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkelere göre orantısız olarak hissedildiği belirtildi.

- 2010 yılında yüzde 6.1 gerçekleşen küresel işsizlik oranı, 2016 yılında yüzde 5.7’ye geriledi.

- 2015 yılında kentlerdeki nüfusun yüzde 85’inin temiz suya erişimi bulunurken aynı oran kırsalda yüzde 55 ile sınırlı kaldı.

- Sürdürülebilir enerji alanında, temiz yakıtlara ve pişirme teknolojilerine erişim 2000 yılında yüzde 50 iken 2014 yılında bu oran yüzde 57'ye yükseldi. Aynı yıl itibarıyla temiz yemekiçin yakıtve gerekliteknolojilere erişimi olmayan 3 milyardan fazla kişi tespit edildi.

- 2015 yılından 2016 yılına kadar, resmi kalkınma yardımı reel olarak yüzde 8,9 artıp 142,6 milyar dolara yükselerek zirveye ulaştı. Ancak en az gelişmekte olan ülkelere ikili yardım reel olarak yüzde 3,9 oranında düştü.

2015 yılında 193 ülke tarafından kabul edilmişti

Birleşmiş Milletler 2015 Yılı Genel Kurulunda 193 ülkenin imzasıyla kabul edilen 2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için 17 başlıkta küresel bir uzlaşma sağlanmıştı. BM’ye üye ülkeler tarafından üzerinde uzlaşma sağlanan 17 hedef şöyle:

1. Yoksulluğu, dünyanın her neresinde olursa olsun sona erdirmek

2. Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkanlarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek

3. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak, bebek ölümlerini azaltmak

4. Kız ve erkek çocuklara eşit ve kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkanı tanımak

5. Cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadın şiddetine son vermek, kadın ve kız çocukların toplumsal konumlarını güçlendirmek

6. Hijyenik ve sağlıklı suya ulaşımı sağlamak.

7. Güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji sağlamak

8. Ekonomik kalkınmayı sağlamak, bunun üretici istihdamı ve insan onuruna yakışır bir şekilde yapılmasını güvence altına almak

9. Dayanıklı altyapı inşa etmek, sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi ve yeni buluşları teşvik etmek

10. Ülkelerin içinde ve aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak

11. Kentlerde halka kaliteli ucuz toplu ulaşım ve konut sağlamak

12. Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak, gıda israfına son vermek

13. İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil olarak adım atmak

14. Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak

15. Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, toprakların verimlilik kaybını durdurmak

16. Sürdürülebilir kalkınma için barışçı ve herkesi kucaklayan çözümler için toplumları teşvik etmek, herkesin adalete erişimini sağlamak, her seviyede etkin, hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa etmek

17. Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulama araçlarını güçlendirmek ve küresel ortaklığı yeniden canlandırmak

UKRAYNA KRİZİ ÖZEL SAYFASI

STÜDYO VOA

ABD Anayasa Mahkemesi’nden Halkbank’ın Başvurusuna Onay - 3 Ekim
lütfen bekleyin

No media source currently available

0:00 0:28:20 0:00
XS
SM
MD
LG