Erişilebilirlik

Dünya Bankası'ndan Latin Amerika İçin 'Mütevazı Büyüme' Beklentisi


Dünya Bankası’nın Ekonomik Görünüm Raporu’na göre Latin Amerika ve Karayipler ekonomisinde bu yıl yüzde 5,2’lik büyüme öngörülüyor. Raporda “Geçen yıl yüzde 6,5 daralmayla Birinci Dünya Savaşı ve Büyük Buhran da dahil olmak üzere tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşayan bölge için mütevazı bir toparlanma öngörülmektedir” deniliyor.

Raporda, gelişmiş ülkelerdeki aşılama sürecinin de katkısıyla küresel ekonomide olumlu bir ivme yaşandığı ancak Latin Amerika’nın bu yılki gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 2019’dan daha düşük olacağı öngörülüyor.

Bölgenin en büyük ekonomisine sahip olan Brezilya için bu yıl yüzde 4,5’lik bir büyüme bekleniyor. ABD’den sonra virüs kaynaklı en çok ölümün yaşandığı ülke olan Brezilya’da hükümetin yaptığı sosyal yardımların, alım gücü azalan Brezilyalılar’ın tüketimini arttırması ve bu durumun da üretime olumlu yansıması bekleniyor.

Latin Amerika’nın ikinci büyük ekonomisi olan ve pandemiden en sert etkilenen ülkelerden olan Meksika’da geçen yıl yaşanan yüzde 8,3’lük ekonomik küçülmenin ardından bu yıl yüzde 5 büyüme bekleniyor. Ekonomisinin en önemli girdilerinden biri ABD’ye ihracat olan Meksika’nın, başta imalat ve hizmet sektörü olmak üzere ABD’deki olumlu ekonomik senaryodan faydalanacağı belirtiliyor.

Son üç yılda GSYİH’si 2009 seviyelerine kadar düşen Arjantin’deki ekonomik daralma geçen yıl yüzde 9,9 oldu; bu yıl içinse beklentiyüzde 6,4 büyüme. Dünya Bankası, Kolombiya’da yüzde 5,9, Şili’de 6,1 ve Peru’da yüzde 10,3’lük büyüme bekliyor.

2022 için büyüme beklentisi yüzde 2,9

Latin Amerika ve Karayipler’in pandeminin yarattığı ekonomik yaraları sararak pandemi öncesi seviyeye geri dönmesi için zaman gerektiği belirtilen raporda, gelecek yıl kişi başına düşen GYSİH’nin 2019’dakine göre yüzde 1,5 daha düşük olacağı tahminine yer veriliyor.

Gelir kaynağı turizm olan Karayipler’in toparlanmasının, ekonomisi hammadde ihracatına dayanan Güney Amerika ekonomisine göre daha geç olacağı öngörüsünde bulunan Dünya Bankası 2022’deki büyüme oranı beklentisinin yüzde 2,9 olduğunu belirtiyor.

“Toplumsal huzursuzluk artabilir”

Rapor, dünyada virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 30’unun Latin Amerika’da kaydedildiğine ve ekonomik krizin zaten olagelen sosyal sorunları daha da derinleştirdiğine dikkat çekiyor. Dünya Bankası bölgedeki ekonomik göstergelerin ve istikrarın büyük ölçüde pandeminin kontrol edilmesine ve aşılama hızına bağlı olduğuna vurgu yapıyor; ancak Latin Amerika aşılama sürecinin en yavaş ilerlediği bölgeler arasında yer alıyor.

Bu yıl istihdam rakamlarında geçen yıla kıyasla bir iyileşme tespit edilse de kadınlar, gençler, kayıt dışı çalışanlar ve düşük gelirli işçilerin pandemide yaşanan iş kayıplarından orantısız bir şekilde etkilendiğini ve bu kesimlerdeki istihdam oranlarının salgın öncesi seviyelere geri dönemediği bildiriliyor.

Latin Amerika’da hükümetlerin sosyal yardımları arttırmasına rağmen halkın alım gücü düştüğü, yoksulluğun arttığı ve gıdaya erişimin zorlaştığı belirtilen raporda “Pandemiye karşı alınan tedbirlerin yarattığı fırsat eşitsizliği, hükümetlerin sorun çözme yeteneğine sahip olmadığı algısıyla birleşirse toplumsal memnuniyetsizlik ve huzursuzluk artırabilir” deniyor.

XS
SM
MD
LG