Erişilebilirlik

Dünyada 30 Milyon,Türkiye'de 100 Bin Köle Var


2013 Küresel Kölelik Endeksi

Merkezi Avustralya’da bulunan Walk Free Foundation’ın (Özgür Yürü Vakfı) 162 ülkeyi ele alan endeksine göre dünyada toplam 30 milyona yakın kişi kölelik koşullarında yaşıyor

Perşembe günü yayınlanan Küresel Kölelik Endeksi 162 ülkeyi modern köleliğin nüfus içindeki oranına göre sıralıyor. Araştırmacılar modern kölelik kapsamına insan kaçakçılığı, zorunlu işçilik ve çocuk sömürüsü gibi suçları dahil etmiş.

Endekse göre modern köleliğin en sık rastlandığı 10 ülkenin yarısı Afrika ülkeleri ve birinci sırada Moritanya geliyor. Raporda Moritanya nüfusunun yüzde 4’ünün köle olduğu söyleniyor, ancak bir rapora göre bu oranın yüzde 20 kadar yüksek olabileceği de belirtiliyor. Köleliğin babadan oğula, etnik aidiyete bağlı olarak devam ettiği ülkede koşullar, bu özellikleriyle 400 yıl önce Kuzey Amerika’ya getirilen Afrikalılar’ı anımsatıyor.

Endekste Moritanya’yı Haiti, Pakistan, Hindistan ve Nepal izliyor.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan vakfın araştırmacılarından Kevin Bales, raporun amacının insanlarda konuyla ilgili bilinç yaratmak olduğunu söyledi. Bales, suçluların kendileri ve aileleri için daha iyi şartlar isteyen ve bu yönde umut taşıyan insanları tuzağa düşürerek köleliğe sürüklediğini belirtti.

Modern köleliğin yaşandığı birçok ülkede kadın ve çocukların cinsel istismarı da en önemli sorunlardan biri. Fildişi Kıyısı’ndan kadın ve çocukların zorla çalıştırılması ve cinsel sömürüleri önemli bir sorun.

Raporda toplam rakam olarak ele alındığında, ilk 10 ülke arasına Çin ve Rusya gibi önemli dünya güçlerinin girmesi de dikkat çekici. Hindistan ise listenin başında. Rapora göre ülkede 14 milyon kişi kölelik koşullarında yaşıyor.

Türkiye’de Risk Yüksek, Kölelik Sorun

Modern köleliği kişilerin şiddet, şiddet kullanma tehdidi ve aldatma yoluyla, bireysel özgürlüklerinden mahrum bırakılarak kar amacıyla sömürülmesi olarak tanımlayan raporda Türkiye, çeşitli nedenlerle bölgesinde kölelik riskinin en yüksek olduğu ülke.

Vakıf kölelik riski endeksine, bir ülkede köleliğe karşı devlet siyaseti, ülke vatandaşlarının insan hakları, ülkedeki insani ve ekonomik gelişmişlik düzeyi, istikrar, yolsuzluk ve son olarak da kadınlara karşı ayrımcılık etmenlerini ekleyerek raporda ülkeleri sıralandırıyor. Bu sıralamaya göre Türkiye özellikle genel insan hakları notunun düşüklüğü nedeniyle Avrupa’nın kölelik açısından en riskli ülkesi durumunda.

Ancak kölelik rakamlarına bakıldığında Türkiye, Arnavutluk, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve eski Yugoslavya cumhuriyetlerinin gerisinde. Türkiye’de 110 ile 130 bin arasında kişinin yaşamlarını modern köle olarak geçirdiği tahmin ediliyor.

Ortadoğu’da ise kölelik riski Avrupa’ya göre çok daha yüksek. Bölgede küçük kız çocuklarının zorla evlendirilmesi ve genel olarak kadınlara karşı olan tutum bölgeyi riskli duruma sokuyor. Ayrıca birçok ülkede yüksek sayıda göçmen işçi bulunması da bu riski artıran bir unsur.

Kurum bu insan hakları ihlalini engelleme konusunda asıl sorumluluğun hükümetlere düştüğünü, ancak devletlerin köleliğe karşı gerekli kanunları çıkarma ve uygulama yetkisi olduğunu belirtiyor.

Raporun tamamına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

http://d3mj66ag90b5fy.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/10/GlobalSlaveryIndex_2013_Download_WEB1.pdf
XS
SM
MD
LG