Erişilebilirlik

HDP: ‘Seçim Barajı da Su Elektrik ve Gazda Vergi de Kalkacak’


HDP, 24 Haziran Pazar gerçekleştirilecek Genel Seçimler için neler vaat ettiğini, Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin sunumlarıyla gerçekleştirdiği seçim bildirgesi tanıtım toplantısıyla açıkladı.

HDP’nin Genel Seçimler için açıkladığı bildirgesinde, seçim barajını kaldırma, su, elektrik ve doğalgazda vergiyi kaldırma, çiftçiye ürün alımı garantisi, Cumhurbaşkanı’na en fazla 9 bin TL maaş, çocuk cezaevlerini kapatma, en fazla bir gün gözaltı süresi, zorunlu askerliği reddetme hakkı gibi vaatler göze çarptı.

HDP, 24 Haziran Pazar gerçekleştirilecek Genel Seçimler için neler vaat ettiğini, Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin sunumlarıyla gerçekleştirdiği seçim bildirgesi tanıtım toplantısıyla açıkladı.

Türkiye’nin demokrasi krizi yaşadığını vurgulayan HDP’nin seçim bildirgesinde, “AKP iktidarı siyaseten tükenmiştir. 7 Haziran sonrası Türkiye halklarının kendisini HDP’de gösteren siyasi iradeye karşı savaş açılması ve Kürt sorununda ‘müzakere Masası’nın devrilmesi bu tükenişi hızlandırmıştır. Ayakta durabilmek adına tüm ülkeyi OHAL’le tutsak alan, parlamentoyu işlevsizleştiren, demokratik siyaseti tasfiyeye soyunan, ülkenin neredeyse üçte birine kayyum atayan bu iktidar demokratik meşruiyetini yitirmiştir. 16 Nisan Referandumu’nun meşru olmayan sonuçlarına dayanarak partili Cumhurbaşkanlığı gibi bir garabet ile yola devam edeceğini sananlar, 24 Haziran’da duvara çarpacaklardır” denildi. HDP’nin baraja takılmasıyla 400 milletvekili almayı planlayan AKP-MHP ittifakına izin verilmeyeceği belirtilerek, Türkiye’nin demokratikleşmesi için HDP’nin daha güçlü şekilde parlamentoda temsili gerektiği anlatıldı.

Yargı alanı vaadi: “Özgürlükçü anayasa, 15 Temmuz’un siyasi ayağını yargılama”

HDP’nin seçim bildirgesinde, demokratik anayasa hazırlanması ve yasalarda yapılacak değişiklikler ön plandaydı. Yeni anayasada “vicdani ret” yani militarizme karşı gençlere zorunlu askerlik yapmama hakkının tanınacağı vurgulayarak, ayrıca LGBTİ kesimlere yönelik de “cinsiyet özgürlüğü hakkı” sözü verildi.

Anayasa ve yasalarda değişiklikler yapılarak, kamu görevlilerine siyaset hakkı tanınacağı gibi insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda kamu görevlilerini yargılanmasının sağlanacağı ifade edildi. Bildirgede, insan hakları boyutuyla ne tür yasal düzenlemeler yapılacağı özetle şöyle sıralandı:

“• İnsanlığa karşı suçlarda zamanaşımını kaldıracağız.

• Gözaltı süresi, tüm suçlamalar için en fazla 1 gün olacak.

• Somut delil olmadan yargılama yapılmasına izin vermeyeceğiz.

• “Politik suçlar” suç kategorisi olmaktan çıkarılacak. Nefret suçları ile insanlığa karşı işlenmiş suçlar dışında, hiç kimse politik görüşleri ve eylemi nedeniyle suçlanmayacak.

• F Tipi Cezaevi uygulaması bitecek. Siyasi tutsaklara genel af getireceğiz.

• Terörle Mücadele Yasası, İç Güvenlik Yasası, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası ve Polis Vazife ve Salahiyet Yasası’nı kaldıracak, Ceza Yasası’nda gerekli demokratik değişiklikleri yapacağız.

• Çocuk cezaevleri kapanacak. Cezaevleri sivil denetime açılacak.”

Türkiye’de adalet kavramını yeniden yerleştirmek üzere yargı alanında yapılacak düzenlemeler ise, seçim bildirgesinde özetle şöyle sıralandı:

“• 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağı açığa çıkarılarak yasal işlem başlatılması için adım atılacak.

• Hakim ve Savılar Kurulu, (HSK), özerk bir kurum haline dönüştürülecek. Adalet Bakanı HSK yapısından çıkarılacak. AKP döneminde, kayırmacılık ve usulsüzlük içeren tüm atamalar ve sınavlar tespit edilerek adalet sağlanacak.

• İddia ve savunma makamları yargı sisteminde eşit hale getirilecek.

• Savcılık ve savcıların çalışma büroları adliye binaları dışında ayrı bir kamu binasında olacak. Savcılığa bağlı adli kolluk teşkilatı oluşturulacak. Adli kolluk teşkilatı soruşturma sırasında avukatlara da hizmet sunacak.

• Herkesin anadilinde hizmet alabileceği yargı koşulları oluşturulacak, mahkemelerdeki tercüman ücretlerini yargılananlar değil devlet karşılayacak.

• Özel yaşamın gizliliğini ihlal eden yasadışı telefon dinlemeleri engellenecek, mahkemelerde delil olarak kabul edilmeyecek.”

Ekonomi: “Cumhurbaşkanı’na en fazla 3 asgari ücret ödenecek”

HDP’nin seçim bildirgesinde, dış politika başlığında Ermenistan’a ile ilişkilerin geliştirilmesi vadedilirken, Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerini sürdürmekten söz edildi. Ancak ABD ve Rusya gibi küresel güçler ile nasıl ilişkiler yürütüleceğine yer verilmeyen seçim bildirgesinde, Türkiye – Rusya ilişkileri açısından önemli bir nokta ise “ekonomi” bölümündeydi. Türkiye’nin Rusya ile kurduğu ilişkilerde son dönemde en belirleyici projeler olarak ifade edilen Mersin Akkuyu ve Sinop nükleer santral projeleri konusunda HDP’nin iptal etme sözü verdiği görüldü. Bildirgede, “Mersin Akkuyu ve Sinop nükleer santral projeleri iptal edilecek” ifadesi yer aldı.

HDP’nin ekonomik vaatleri arasında en dikkat çekici olanı, asgari ücreti net 3 bin TL’ye yükseltme hedefi ortaya konulurken; “Milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı dâhil, kamuda çalışan hiç kimseye, bu asgari ücretin 3 katından fazla maaş ödenmeyecek” denilmesi oldu.

Hane geliri yoksulluk sınırını ise, 6 bin TL olarak ilan eden HDP, yoksulluk sınırı altında gelire sahip kamu çalışanlarına 1.000 TL zam vaadinde bulundu. Bunun yanı sıra HDP’nin seçim bildirgesinde, ekonomi alanındaki vaatler özetle şöyle sıralandı:

“• Yüzde 40 ve üzeri engel oranı olan tüm engellilere aylık 1.000 lira,

• Emekli maaşı olmayan 1 milyon yaşlıya aylık 1.000 lira,

• Tüm işsizlere aylık en az 1.000 lira,

• Sığınma evlerinde yaşamını sürdürmek zorunda kalan tüm kadınlara uygun iş ve yaşam imkânı sağlanana kadar 1.000 lira ödeme yapacağız.

• Emekli geliri ortalama 3.000 lira olacak.

• Çiftçiye mazot, gübre, ilaç ve tohum desteği artırılacak. Çiftçiye ürün alım garantisi verilecek.

• İmar barışında, yoksulların düşük değerli konutlarından yüzde üç değil (AKP’nin açıkladığı gibi), yüzde bir vergi alacağız. Yüksek rantları, artan oranlı vergilemeye tabi tutacağız. AKP’nin yapmak istediği gibi, bir konutu olanla ‘yüz dairesi’ olandan aynı oranda vergi almayacağız. Bu kapsamda elde edilen vergileri kuracağımız İmar Fonu’nda toplayacağız. Bu fonu, toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda kentsel alt yapı ve yerinde kentsel dönüşüm için kullanacağız.

• Tüm kamu çalışanlarını kadroya alacağız. Kamuda taşeron/geçici istihdam uygulamasını sonlandıracağız.

• Toplu ulaşım; öğrenci, engelli, emekli, gençler ve yoksulluk sınırının altındaki yurttaşlarımız için ücretsiz olacaktır.

• Köprü̈-otoban ödemelerini durduracağız.

• Vergi kaçakçılığı, yolsuzluk, ihalelere fesat suçlarına ilişkin yaptırımları arttıracağız.

• HDP iktidarında yapılacak tek özelleştirme, makam araçları, makam helikopterleri ve makam uçakları olacaktır. Cumhurbaşkanlığı’nın uçakları özelleştirme kapsamında satılacak. Cumhurbaşkanı dâhil tüm kamu görevlileri tarifeli uçak ve toplu taşıma kullanacak.

• Başta şeker fabrikaları olmak üzere özelleştirmeleri iptal edeceğiz.

• Su tüketiminde 10 metreküp ücretsiz kullanım sağlayacağız.

• Dört kişilik bir aile için 200 kW/ay elektrik hizmetini bedelsiz vereceğiz.

• Su, doğalgaz ve elektrik faturalarından yapılan tüm vergi kesintilerini kaldıracağız.”

Diyanet İşleri Başkanlığı yerine “İnanç Hizmetleri Üst Kurulu”

HDP’nin seçim bildirgesinde, insan hakları açısından yapılacaklar konusunda inanç meselesine de değinildi. HDP’nin “özgürlükçü laiklik” anlayışını savunduğu belirtilerek, “Türkiye’de sadece Sünni inancını kurumsallaştırdığı” gerekçesiyle sıkça eleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı yerine “İnanç Hizmetleri Üst Kurulu” oluşturulacağını açıklandı. Seçim bildirgesinde, inançlara ilişkin neler yapılacağı özetle şöyle anlatıldı:

“• Biz’ler, din, mezhep, felsefi görüş ayrımı yapmaksızın, tüm halkların ve inançların kendilerini özgürce ifade etme hakkını savunacağız.

• Demokratik Anayasa ile din ve devlet ilişkilerini düzenleyen tüm yasal ve kurumsal ilişkileri yeniden organize ederek İnanç Hizmetleri Üst Kurulu’nu kuracağız. Bu kurulda her inançtan bir temsilci bulunacak.

• Başta Cemevleri olmak üzere, Alevilerin buttun ibadet mekânlarını “ibadethane” olarak tanıyacak ve kamu güvencesi altına alacağız.

• Her öğrencinin kendi inancı ile ilgili ders alma özgürlüğü̈ olacak.

• Devlet tarafından el konulmuş vakıf malları ve taşınmazlar iade edilecek, benzer uygulamalara son verilecek ve devletin tasarrufundan doğan maddi zararları tazmin edilecek.

• Yurttaşların yaşam biçimi ve kıyafetine müdahale edilmesine hiçbir şekilde izin verilmeyecek.”

  • 16x9 Image

    Yıldız Yazıcıoğlu

    Yıldız Yazıcıoğlu, 1994-1998 döneminde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Mesleğe 1997 yılında Cumhuriyet’te stajyer olarak başladı. 1998-2000 döneminde yüksek lisans eğitimine devam etti. 2000 – Mayıs 2009 döneminde Milliyet’te mesleki kariyerini cumhurbaşkanlığı ve parlamento muhabirliği noktasına taşıdı. 2009 - 2011 yıllarında ABD’nin başkenti Washington DC’de kariyerini sürdürdü ve farklı medya kuruluşları için temsilcilik – yorumculuk görevlerini yürüttü. Bu dönemde VOA Türkçe’de eğitim aldı ve görev yaptı. Ardından Ankara’ya dönüşünde Habertürk TV’de, ArtıBir TV’de görevler üstlendi. Şu anda VOA Türkçe ekibinde görev almayı sürdürüyor.

XS
SM
MD
LG