Erişilebilirlik

İşten Çıkarmaya 3 Ay Yasak Getiren Kanun TBMM'de Kabul Edildi


Türkiye'de Corona virüsü salgını nedeniyle özel sektöre üç ay süreyle işten çıkarma yasağı getirilmesiyle ilgili teklif TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi ve yasalaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hazırladığı torba yasa taslağı, öncelikle işveren örgütlerine sunularak, kısa sürede taslağa ilişkin görüşlerini paylaşmaları istenmişti. Ardından da taslak 18 maddeye düşürülerek hızlıca TBMM Genel Kurulu'ndan geçirildi. Yasada, Corona virüsü salgını dolayısıyla halkın ihtiyaçlarıyla ilgili düzenlemelerin yanı sıra kamu ihale sisteminde ''muafiyet, istisna'' içerikli bir takım düzenlemeler yapılması da göze çarptı.

Torba yasa uyarınca; işverenlere üç ay süreyle iş akdini fesih (işten çıkarma) yasağı getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da fesih yasağını altı ay süreyle uzatma yetkisi verildi.

Yasada, işten çıkarma yasağıyla ilgili düzenlemeye karşın işverenlere, çalışanlarını ücretsiz izne çıkarabilme hakkı da tanındı. Ücretsiz izne çıkarılacakların geçim derdine nasıl çözüm bulunacağı ise merak konusu.

Yasaya göre ücretsiz izindekilere, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan günlük 39,24 Türk Lirası ödemesi yapılması da öngörüldü. Ancak 30 gün üzerinden ödeme yapılsa dahi ücretsiz izne çıkarılmış bir kişi için aylık yaklaşık sadece 1.177 Türk Lirası ödeme yapılacak.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Corona virüsü pandemisi ilanında bulunmasının ardından 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı şekilde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeme yapılacak.

Bu konuyla ilgili olarak, 4857 sayılı İş Kanunu’nda özetle, ''Bu kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesi, COVİD-19 salgın hastalık neticesinde kamu yararının gerektirmesi nedeni ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25’inci maddenin birinci fıkrasının ikinci bendinde gösterilen sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez. Fesih yasağı uygulanan hallerde işveren işçiyi ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında belirlenen fesih yasağı süresini altı aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir'' şeklinde değişiklik yapıldı.

Corona virüsü salgını döneminde işten çıkarma yasağı getirilmesi, ücretsiz izin döneminde ödeme yapılmasıyla ilgili, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda değişiklikler yapıldı.

Bu arada yasada, kamu ihaleleriyle ilgili de pek çok düzenleme yapıldığı görüldü. Bunun yanı sıra taslak ile 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu’yla ilgili kanunda değişiklikler yapıldı.

Yaşlılara ve engellilere ücretsiz bakım verilmesine olanak

Yasaya göre; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nda da ''salgın hastalıklar'' ibaresiyle acil durumlar için değişiklik yapıldı. Yasada, ''Salgın hastalıklar, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, bu maddenin uygulanmasına ilişkin gelir ölçütleri dikkate alınmadan bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan yaşlılara/engellilere bakım hizmeti verilebilir ve bakım ücreti ödemesi yapılabilir'' hükümlerine yer verildi.

Belediyelerle ilgili yetkilendirmelerde değişiklikler

Yasada, 5393 sayılı Belediye Kanunu’na çeşitli değişiklikler yapıldı. Bu noktada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi merkeze yetkilendirme yapılmasının yanı sıra belediyelere de bazı yetkiler verilmesi söz konusu oldu.

Belediyelere salgınla ilgili ihtiyaçlar için miktar sınırlaması olmaksızın doğrudan temin yöntemini uygulama hakkı tanınması da göze çarptı. Kabul edilen yasayla, ''Doğal afet ve salgın hastalık gibi mücbir sebep hallerinde belediye ve bağlı kuruluşları sağlık ve sosyal hizmete yönelik ihtiyaçlarını 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinde yer alan miktar sınırlamasına bağlı olmaksızın doğrudan temin yöntemi ile sağlayabilir'' hükmüne yer verildi.

Yasayla, belediye gelirleri içinse işletmeler ve vatandaşlar açısından olumlu bir düzenleme söz konusu oldu. Yasada, ''Doğal afet ve salgın hastalık gibi mücbir sebep hallerinde faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmaz'' hükmü yer aldı.

Konutlara ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ilişkin su faturası borçları da belediyelerce 3 ay süreyle ertelenebilecek.

Fahiş fiyatlandırmaya yasal engelleme

Salgın döneminde kolonya, maske ve tıbbi malzemelerle ilgili Türkiye’de fahiş fiyatlandırma gündemde. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın uygulamaya başladığı düzenlemelerle birtakım sınırlamalar getirilmişti.

Şimdi kabul edilen yasayla, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a da eklemeler yapıldı. Buna göre; kanuna şu şekilde iki madde eklendi:

''Fahiş fiyat Ek Madde 1 –Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi haklı bir gerekçe olmaksızın bir mal veya hizmetin satış fiyatında aşırı artış yapılamaz.''

''Stokçuluk Ek Madde 2 –Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından fiyat artışı beklentisi veya benzeri sebeplerle mal satışından kaçınılamaz; piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamaz.''

Kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için iş yerlerinde yapılan başvurular, uygunluk tespitleri hariç olmak üzere başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacak.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda yapılan değişiklikle yetki tespitleriyle ilgili süreç, toplu iş sözleşmeleri yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarında çözümü için grev ve lokavta ilişkin süreçler, yasa yürürlüğe girdiğinden itibaren 3 ay süreyle uzatılacak.

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'na göre ödenmesi gerekli yıllık aidat 2020 yılında ilgili şirketlerden alınmayacak.

  • 16x9 Image

    Yıldız Yazıcıoğlu

    Yıldız Yazıcıoğlu, 1994-1998 döneminde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Mesleğe 1997 yılında Cumhuriyet’te stajyer olarak başladı. 1998-2000 döneminde yüksek lisans eğitimine devam etti. 2000 – Mayıs 2009 döneminde Milliyet’te mesleki kariyerini cumhurbaşkanlığı ve parlamento muhabirliği noktasına taşıdı. 2009 - 2011 yıllarında ABD’nin başkenti Washington DC’de kariyerini sürdürdü ve farklı medya kuruluşları için temsilcilik – yorumculuk görevlerini yürüttü. Bu dönemde VOA Türkçe’de eğitim aldı ve görev yaptı. Ardından Ankara’ya dönüşünde Habertürk TV’de, ArtıBir TV’de görevler üstlendi. Şu anda VOA Türkçe ekibinde görev almayı sürdürüyor.

UKRAYNA KRİZİ ÖZEL SAYFASI

STÜDYO VOA

Ian Kasırgası Florida’dan Tahliyeleri Başlattı - 26 Eylül
lütfen bekleyin

No media source currently available

0:00 0:28:23 0:00
XS
SM
MD
LG