Erişilebilirlik

ILO: ‘Kadınlar İş Bulmakta Zorlanıyor’


Birleşmiş Milletler’e bağlı ‘Uluslararası Çalışma Örgütü’ (ILO), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde dünyada çalışan kadınların durumunu kapsamlı olarak değerlendiren bir rapor yayınladı.

Raporda kadınların erkeklere göre daha az iş bulma şansı olduğu, küresel olarak son yıllarda işgücüne kadınların katılımının artmasına rağmen, erkeklerin işgücüne katılımında kadınlardan çok büyük farklarla önde olduğu kaydedildi. Eşitsizliğin giderilmesi için küresel bir atılımla olumsuzlukları ortadan kaldıracak yeni yasalara ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Kapsamlı raporda kadınların erkelere oranla hala bir iş bulmakta zorlandıkları ve erkeklerden çok daha zor ve riskli şartlarda çalışmak zorunda kaldıkları açıklandı.

ILO çalışan kadınlarla ilgili kapsamlı raporunda araştırma şirketi Gallup ile ortak yapılan anket ve verileri de yayınladı. ILO – Gallup araştırması 142 ayrı ülkede yapıldı. Araştırmada kadınların yanı sıra erkeklerin de görüşleri alındı, 149 bin çalışan yetişkin kadın ve erkeğin görüşüne başvuruldu.

ILO tarafından yayınlanan raporda, 2018 yılı verilerine göre 1,3 milyar kadın, 2 milyar da erkeğin çalıştığı belirtildi.

Raporda son 27 yılda işgücünde yer alan erkekler ve kadınların arasında yüzde 2’ye yakın bir oranda kadınlar lehine bir gelişme yaşanmış olsa da çok düşük bir oranda olduğu belirtilen iyileşmenin günümüz dünyasında yetersiz olduğu kaydedildi.

“Erkekler hala üst düzey iş sektörlerine hakim”

ILO raporuna göre, tüm sektörlerde üst düzey yönetimde erkeklerin kadınlara oranla ciddi bir hakimiyeti var. Tüm sektörlerde üst düzey yönetimlerin üçte ikisini erkekler, üçte birini ise kadın yöneticiler oluşturuyor.

Raporda son 30 yıl göz önüne alındığında kadınların üst düzey yönetimlerdeki varlığının çok küçük bir oranda değiştiği belirtiliyor. Raporda bir kadın bir erkekten daha iyi bir eğitim geçmişine sahip olsa da kendisinden daha az eğitimli bir erkeğin üst yönetimde tercih edildiği ifade ediliyor. Erkekler tüm sektörlerdeki üst düzey yönetimlerde kadınlardan daha fazla maaş alıyor.

“Kadın çalışanlar erkeklere oranla yüzde 20 daha az kazanıyor”

ILO raporuna göre kadınların maaşları küresel ortalamaya göre erkeklerinkinden yüzde 20 oranında daha düşük.

Raporda, “Kadın ve erkekler arasında yaşanan tutarsız ekonomik denge kadınları olumsuz etkiliyor. Çalışan kadınlar erkeklerle aralarındaki kariyer ve ücret farkını kapatabilmek için hırslanıp annelikten bile vaz geçebiliyor. Bu durum endişe verici bir şekilde artıyor. 2005-2015 yılları arasında, çocuk sahibi olmayan çalışan kadının sayısında yüzde 38’lik bir artış meydana geldi. Çalışan kadınlar çocuk doğurmak yerine kariyerlerine engel olabileceği gerekçesiyle anne olmamayı tercih eder bir duruma geldi. Eşitsizlikler giderilmezse anneliği ikinci plana atan kadınların sayısı artacaktır” deniliyor.

“Kadınlar genellikle kayıt dışı işlerde çalışıyor”

ILO Raporunda küresel olarak elde edilen bulgulara göre kadınların yüzde 70’inin çalışmayıp evde oturmayı tercih ettiği, erkeklerin de büyük bir ölçüde kadınların bu kararını destekledikleri belirtildi.

ILO raporunda 2018 yılı verilerine göre kadınların erkeklere göre daha düşük vasıflı işlerde çalıştıkları, erkeklerin çalışma koşullarına göre daha kötü istihdam edildikleri belirtildi. Küresel olarak değerlendirildiğinde çalışan kadınların büyük bir oranının gayrı resmi ya da kayıt dışı işlerde çalıştığı, bir çoğunun sosyal güvencelerden yoksun olduğu kaydedildi. Afrika’nın Sahra bölgesi ve Güney Asya’da çalışan kadınların yaklaşık yüzde 90’ının, Güney Amerika’da çalışan kadınlarında yüzde 75’in kayıt dışı ve gayrı resmi işlerde hiç bir güvence olmadan çalıştıkları belirtildi.

ILO Gallup araştırmasına göre çalışan kadınlarla ilgili veriler şöyle:

 • Kadınların çoğu erkeklerin onayını aldıktan sonra çalışmayı tercih ediyor
 • Veriler çalışan kadın ve erkek arasındaki eşitsizliklerin tüm dünyada endişe verici bir düzeye yükseldiğini gösteriyor.
 • Kadınların yüzde 70'i ve erkeklerin yüzde 66'sı maaşlı işlerde çalışmayı tercih ediyor.
 • Dünya genelinde kadınların yüzde 29’u ev işlerini yapamayacaklarını belirterek sadece bir işte çalışmayı tercih ediyor.
 • Kadınların yüzde ise 41’i hem çalışır, hem de ev işlerini yapar, çocuklarıma da bakarım diyor.
 • Kadınların sadece yüzde 27'si çalışmak istemiyor, evde oturmayı tercih ediyor.

Raporda, sorulara verilen cevaplarda erkeklerin görüşlerinin kadınların düşünceleriyle örtüştüğü ve çok benzer olduğu belirtiliyor:

 • Erkeklerin yüzde 28’i eşlerinin sadece çalışmasını ve ev işlerini yapmamasını istiyor.
 • Erkeklerin yüzde 38'i ise kadınların hem çalışıp hem de ev işlerini beraber yürütebileceğine inanıyor.
 • Eğitim düzeyi yüksek olan kadın ve erkekler kadının evde oturmayıp mutlaka çalışması gerektiğine inanıyor.
 • ‘Aileye bir tek ben çalışıp maddi katkı sağlıyorum’ diyen kadınların oranı yüzde 30 erkeklerin oranı ise yüzde 48.
 • Dünya genelinde, kadınların yüzde 25'i ve erkeklerin yüzde 29'u kadınların iyi iş bulma konusunda daha iyi fırsatlara sahip olduğunu söylüyor.

“Eşitsizlikleri ortadan kaldıracak yeni yasalar için küresel atılım gerekiyor”

ILO raporunda elde ettikleri veriler sonrası, çalışan kadın ve erkekler arasında ciddi farklar ve eşitsizliklerin olduğu belirtiliyor. Bu sorunun çözümü için de küresel bir atılım yapılarak çalışan kadın ve erkek arasındaki eşitsizliklerin giderilebileceğine vurgu yapılıyor.

ILO raporunda eşitsizlik sorununun çözümü için, iş dünyasındaki kadın ve erkeklere eşit haklar sağlayacak yeni yasaların oluşturulması, şu ana kadar olan yasaların da yeniden gözden geçirilmesi ve kadınların yasadışı çalışmasını engelleyen yasal tedbirlerin alınmasını tavsiye ediyor.

JP Morgan: “En fazla kadın yönetici Amerika’da”

Uluslararası finans kuruluşu JP Morgan da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde çalışan kadınlarla ilgili hazırladığı raporu yayınladı. JP Morgan, raporunda geçtiğimiz yıl yönetime daha fazla kadının katıldığını belirtti. Raporda, yönetime katılan kadın sayısının sadece kendileriyle sınırlı kalmadığı, geçen yıl baz alındığında küresel şirketlerin yönetiminde yer alan kadın sayısında az olsa artış gösterdiği belirtildi.

Raporda yönetimlerinde kadınlara yer veren şirketlerin en fazla ABD’de olduğu kaydedildi.

ABD'deki şirketlerin yönetim kurullardaki kadınların oranının 2017 yılında yüzde 20,4, 2018 yılında ise yüzde 22’ye yükseldiği bildiriliyor.

Rapora göre, Fortune 500 şirketlerindeki kadın yönetici ve genel müdürlerinin sayısı, son bir yılda yüzde 6’dan yüzde 5'e düştü.

XS
SM
MD
LG