Erişilebilirlik

Kayyum Beklentileri Nasıl Değiştirdi?


Diyarbakir municipality

Merkezi Diyarbakır’da bulunan Sosyo Politik Saha Araştırmaları adlı araştırma şirketinin, belediyelere kayyum atanmasına ilişkin 10 ilde yaptığı araştırmada, kayyumlara destek yüzde 14,1 olarak gözüktü. Araştırmaya katılanların yüzde 57,14’ü kayyum uygulamasının siyasi görüşünü değiştirmediğini söyledi.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin, 26-29 Aralık 2019 tarihleri arasında Diyarbakır, Mardin, Batman, Van, Siirt, Muş, Iğdır, Kars, Şırnak ve Hakkâri’de 5 bin 100 kişiyle, yüz yüze görüşerek bir araştırma yaptı. Ankette HDPli belediyelere kayyum atanmasının seçmenin siyasal tercih ve hizmet beklentileri üzerindeki etkisi, belediye hizmetlerine ilişkin beklentileri soruldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 65,8’inin gelir getiren herhangi bir işte çalışmadığı belirlenirken, katılımcıların yüzde 63,5’inin gelirinin TÜİK verilerine göre belirlenen açlık veya yoksulluk sınırı içinde olduğu belirtildi. Araştırmada “Bu ekonomik göstergeler örneklem alanında yoksulluğun yoğun olduğuna işaret etmektedir” denildi.

Araştırmaya katılanların yüzde 69,9’u, “Belediyelere kayyum atanmasını destekliyor musunuz?” sorusuna ‘Hayır’ yanıtını verirken; yüzde 16’sı ‘Evet’, yüzde 14,1’i ise ‘Karasızım’ şeklinde yanıt verdi. Kayyum atamalarının yerel siyasal tercihler üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla sorulan “Kayyum atandıktan sonra yerel yönetimlere dair siyasal tercihinizde nasıl bir değişiklik yaşandı?” sorusunaysa katılanların yüzde 57,14’ü “Siyasal tercihimi etkilemedi”, yüzde 31,80’i “Oy verdiğim partiyi daha çok desteklemeye karar verdim”, yüzde 6,85’i “Hiçbir partiye oy vermemeye karar verdim”, yüzde 4,21’i ise “Oy verdiğim partiyi değiştirmeye karar verdim” cevabını verdi.

Araştırma sonucunda ortaya çıkan bu sonuçlarla ilgili “Kayyum atamalarının çoğunluk tarafından desteklenmediğini, kayyum atamalarının siyasal tercihleri ciddi oranda değiştirmediğini gösteren verilere ulaşan çalışma sonuçlarında, belediye hizmetleri açısından klasik belediyeciliğe ait talepler öne çıkarken; yoksullukla mücadeleye, yerel ekonomiye, demokratik ve katılımcı belediyeciliğe, çok dilli hizmete işaret eden verilerin de dikkate değer bir yer tuttuğu görülmektedir” görüşüne yer verildi.

Belediyelerin hizmetlerine yönelik talepler bölümünde ise katılımcıların; yüzde 35,9’u temizlik, çevre ve ekoloji hizmetleri, yüzde 18,3’ü ulaşım, imar, altyapı gibi kentsel hizmetler, yüzde 16,7’si dil-kültür-tarih çalışmaları istedi.

Araştırmada sorulan "Dil-Kültür-Tarih faaliyetlerinde hangi konulara öncelik Vermelidir?” sorusuna katılımcıların yüzde 30’u kültür ve sanat çalışmaları, yüzde 26,4’ü anadillerin korunması ve geliştirilmesi çalışmaları, yüzde 25,7’si çok dilli hizmet yanıtını verdi.

"Sosyal Politika faaliyetlerinde hangi konulara öncelik vermelidir?” sorusuna verilen yanıtlarsa, ”Yüzde 36,3 gençlere yönelik çalışmalar, yüzde 23,3 sosyo-ekonomik eşitsizlik ve yoksullukla mücadele çalışmaları, yüzde 14,2’si madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları” şeklinde oldu.

Araştırmada "Kadın Politikaları faaliyetlerinde hangi konulara öncelik vermelidir?” sorusuna, katılanların yüzde 28,9’u toplumsal cinsiyet farkındalık eğitimleri, yüzde 27,5’i kadınlara yönelik şiddetle mücadele, yüzde 17,4’ü kadına yönelik meslek edindirme çalışmaları yanıtını verdi.

“Çocuk ve llk gençlik dönemindekilerle ilgili faaliyetlerinde hangi konulara öncelik vermelidir?” sorusuna verilen yanıtlarsa şöyle “yüzde 36,7 çocukların oynayabileceği park ve oyun alanlarının yapılması, yüzde 22,8 uyuşturucu, taciz gibi yönelimlere karşı çocuğun bilinçlendirilmesi çalışmaları, yüzde 10’u çocuk haklarına dair bilinçlendirme çalışmaları” şeklinde oldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 68’i “Belediyeniz hizmetleri hakkında bilgi alabiliyor musunuz?” sorusuna 'Hayır', yüzde 32’si 'Evet' yanıtını verdi.

XS
SM
MD
LG