Erişilebilirlik

Obama Birliğin Durumu Konuşmasında Ekonomiye Ağırlık Verdi


Başkan Barack Obama, ikinci kez seçilmesinden sonra yaptığı ilk Birliğin Durumu konuşmasında ekonominin toparlanması için reçeteler sundu, Kongre'den ulusun çıkarlarını partizan çıkarların önüne koymasını istedi

Başkan Barack Obama, Birliğin Durumu konuşmasında iktidarındaki ilk dört yılında ilerlemeler sağlandığını, savaşlar döneminin bittiğini, zorlu ekonomik durgunluk döneminin geride bırakıldığını söyledi.

Obama, Amerika’nın son bir yılda kat ettiği siyasi, sosyal ve ekonomik ilerlemeyi değerlendirdiği konuşmasında, ağırlığı ülkenin ekonomik sorunlarına verdi.

Altı milyon kişiye istihdam sağlandığı; emlak piyasasının iyileştiği; borsaların yeniden toparlandığı; tüketicilere, hastalara ve ev sahiplerine her geçen gün daha iyi güvenceler sağlandığını söyleyen Obama, “Amerika’nın ekonomik büyümesinin gerçek lokomotifini, yükselen, büyüyen orta sınıfı yeniden ateşlemek, bizim neslimizin görevidir” diye konuştu.

Başkan, “Amerikan halkı tüm sorunların devlet tarafından çözülmesini beklemiyor. Bu Kongre’de her konuda görüş birliği içinde olmamızı da beklemiyorlar. Ama ulusun çıkarlarını parti çıkarlarının önüne koymamızı bekliyorlar,” dedi.

Önümüzdeki ay Kongre’nin bütçe görüşmelerinde bir uzlaşmaya varamazsa, federal devlet harcamalarında devreye sokacağı otomatik kesintilere değinen Başkan, bunun “kötü bir fikir” olduğunu savundu. Obama savunma bütçesindeki kesintileri önlemek için, eğitimde, sosyal güvenlikte ve yaşlıların sağlık sigortasında kesinti yapmanın “daha da kötü bir fikir” olduğunu belirtti.

Amerikan ekonomisinin toparlaması için bütçe açığının 4 trilyon dolar azaltılması hedefine değinen Obama, Kongre’nin son dönemde kabul ettiği federal devlet harcamaları ve vergi artırımlarıyla, bütçe açığını 2 buçuk trilyon dolar azaltma planını devreye soktuğunu kaydetti, hedefin yarılandığını söyledi.

Obama, Kongre’deki iki partinin de geniş kapsamlı vergi reformunu geçirmesi durumunda bunun yeni istihdam yaratacağını ve bütçe açığını azaltacağını savundu. Özellikle zenginlerin “çok çalışan sekreterlerden” daha az vergi ödememesi gerektiğinin altını çizen Başkan, bu yeni vergi reformunun istihdam yaratan işletmelere yönelik vergi oranlarını düşürmesi, işlerin başka ülkelere kaydırılmasının önüne geçmesi gerektiğini belirtti.

Amerika enerji alanında kaderini eline alacak’

Başkan Barack Obama, yıllarca konuşulduktan sonra Amerika’nın nihayet enerji alanında kendi kaderini eline alma yoluna girdiğini açıkladı.

Birliğin Durumu konuşmasında Obama, Amerika’nın son 15 yılda olmadığı kadar çok petrol çıkardığını, doğal gaz üretiminin rekor düzeyde arttığını, yakıt tasarruflu araçların rekor sayıya ulaştığını söyledi. Başkan yenilenebilir enerji sektörünün on binlerce Amerikalı’ya istihdam sağladığını da sözlerine ekledi.

Obama, son dönemde sera gazı salımında kesintilere giden politikalar uygulansa da iklim değişikliğiyle mücadelede daha çok iş yapılması gerektiğini, bir yandan ekonomik kalkınma sağlanırken iklim değişikliğiyle mücadelede de anlamlı ilerlemeler kaydedilebileceğini söyledi.

Dört yıl önce temiz enerji sektöründe diğer ülkelerin liderlik ettiğini söyleyen Obama, Amerika’nın bu durumu değiştirmeye başladığını açıkladı.

Son dönemde doğal gaz üretiminde yaşanan patlamanın Amerika’nın başka ülkelere enerji bağımlılığını azalttığına dikkati çeken Barack Obama, Amerika’da petrol ve doğal gaz arama izinlerinin daha kolay verileceğini bildirdi. Başkan, Kongre’den de temiz enerji üretimine yönelik araştırma ve teknolojiyi desteklemesini istedi.

Amerika’nın petrol ve doğal gaz gelirlerinin bir kısmını enerji güvenliğine yönelik bir fona aktarmayı öneren Obama, bu fonla petrolle çalışmayan araçların üretimini sağlayacak araştırmaların ve teknolojinin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Enerji ziyanının önümüzdeki 20 yılda yarıya indirilmesi yolunda hedef belirleyen Başkan; istihdam yaratan, daha az enerji harcayan, daha verimli bina inşa eden eyaletlere federal devletten destek verileceğini söyledi.

‘Önce Tamir Et’

Başkan Barack Obama, dört yıl önce iktidara geldiğinde de dikkatini çektiği altyapının elden geçirilmesi düşüncesini, dün akşam yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında yeniden dile getirdi.

‘Önce Tamir Et” adlı bir program öneren Obama, bazı altyapı sistemlerinin acilen tamire ihtiyacı olduğunu, yapısal olarak sorunlu, tamire ihtiyacı olan 70 bin köprü bulunduğuna dikkati çekti, ülkenin modern limanlara, boru hatlarına, okullara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ekonomik toparlanma için emlak sektörünün de elden geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Obama, sektörde 2007 yılında yaşanan yıkımdan bu yana, altı yıl içinde emlak piyasasının toparlandığını, emlak alımlarının yüzde 50 arttığını ve inşaat piyasasının canlandığını bildirdi.

Obama, üretim, enerji, altyapı ve emlak sektöründe yapılacak yatırımların eğitime yatırım yapılmadan tamamlanamayacağını kaydetti.

Göçmenlik reformu

Başkan Obama’nın Birliğin Durumu konuşmasında dikkatini çektiği bir diğer nokta da Kongre’ye yaptığı ‘göçmenlik reformu’ çağrısıydı.

Göçmenlik reformu konusunda geç bile kalındığının altını çizen Obama, reformun bir yandan kaçakların girişini önlemek için sınır güvenliğini güçlendirmesi, diğer yandan da sorumlu kişilere Amerikan vatandaşlığının yolunu açması gerektiğini belirtti. Obama bu sorumluluğun ‘temiz sicilden, vergilerin düzenli ödenmesinden, İngilizce öğrenmekten ve göçmenlik başvurusu sırasına girmekten’ geçtiğini kaydetti. Obama yeni yasanın göçmen adayları için, özellikle de ülkeye katkı sağlayacak kişiler için bekleme süresini kısaltacak olanaklar sunması gerektiğine işaret etti.

Göçmenlik reformu için çalışmalara başlayan Kongre’yi öven Obama, bu çalışmaların birkaç ayda yasaya dönüşmesi çağrısı yaptı.

‘Asgari ücret saati 9 dolara çıksın’

İşyerlerinde ayrımcılığa son verilmesi ve kadınlara eşit maaş ödenmesini isteyen Obama, asgari ücretle çalışan bir Amerikalının bugün yılda 14 bin 500 dolar kazandığını, bunun iki çocuklu bir aile için yoksulluk sınırının çok altında olduğunu söyledi.

Asgari ücretin saati 9 dolara çıkarılması gerektiğini belirten Başkan, bu ücretin geçim standartlarıyla uyuşması gerektiğine işaret etti.

Afganistan’da Asker Sayısı Yarıya İniyor

Dış politika Başkan Obama’nın dün akşamki Birliğin Durumu konuşmasında çok az yer aldı.

Obama Afganistan’da görev yapan askerlerin 34 bininin bu yıl geri çekileceğini, güvenliği Afgan kuvvetlerinin devralacağını açıkladı. Bu Afganistan’da görev yapan Amerikan birliklerinin yarıya indirilmesi anlamına geliyor.

Amerika 2014 yılı sonunda da askerlerini Afganistan’dan tamamen çekse de Başkan Obama, Afganistan’ın birliği ve egemenliği yönündeki kararlılıklarının süreceğini açıkladı.

El Kaide’nin geçmişe oranla “yalnızca gölgesinin kaldığını” savunan Obama, artık bu örgütün artıklarıyla mücadele etmek için onbinlerce asker sevk etmek zorunda olmadıklarını söyledi. El Kaide lideri Usame bin Ladin, Başkan Obama’nın birinci döneminde, Amerikan komandolarının Pakistan’da düzenlediği gizli operasyonda öldürülmüştü.

Obama bununla birlikte, Yemen, Libya ve Somali gibi ülkelere güvenliklerini sağlamaları için desteğin devam edeceğini, gerektiğinde Amerikalıları tehdit eden teröristlere karşı doğrudan müdahale edecek yöntemler uygulanacağını kaydetti.

Obama terörle mücadelede hukukun ihlal edilmemesi için Kongre’yle birlikte çalışma sözü verdi.

Dün nükleer deneme yapan Kuzey Kore’ye de değinen Obama, güvenlik ve refahın ancak uluslararası yükümlülüklere uymakla sağlanacağını söyledi, Pyongyang yönetiminin dünkü nükleer deneme gibi provokasyonlarla ancak kendisini yalnızlaştıracağını savundu.

Barack Obama, İran’ın nükleer sorunlarının çözümü için de diplomasi çağrısını yineledi.

Obama gelecek ay Ortadoğu ülkelerini ziyaret edeceğini de açıkladı. Bu ziyaretin içinde İsrail de bulunuyor. İlk dört yılında İsrail’i ziyaret etmediği için büyük eleştiri alan Başkan Obama, birkaç gün önce İsrail’e gideceğini açıklamıştı.

Başkan, Amerika ve Avrupa Birliği arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmasını hedefleyen görüşmeler başlatıldığını da bildirdi. 27 üyeli Avrupa Birliği, Amerika'nın en büyük ticari ortağı konumunda bulunuyor.

Siber güvenlik için daha fazla yetki

Başkan Obama siber güvenlikle ilgili bir kararname imzaladığını açıkladı.
Siber saldırıları hızla büyüyen bir tehdit olarak değerlendiren Obama, bilgisayar korsanlarının internet üzerinden kimlik hırsızlığı yaptığını, özel elektronik postalara girdiğini, dış ülkelerde yerleşik bilgisayar korsanlarının şirketlerin sırlarını çaldığını söyledi.

Obama, “Amerika’nın düşmanları ülkenin elektrik sistemini, mali kurumlarını ve trafik kontrol sistemlerini sabote etmeye çalışıyor,” diye konuştu.

Başkan, imzaladığı yeni kararnamenin, ülkenin siber savunma yeteneklerini güçlendireceğini, bilgi paylaşımının arttırılacağını; ulusal güvenlik, iş ve özel hayatın korunması yönünde yeni standartlar geliştireceğini kaydetti.

Obama Kongre’den hükümete siber güvenliği arttırma konusunda daha fazla yetki vermesini de istedi.

Bireysel Silahlanma

Başkan Barack Obama yılda bir Amerika’nın durumunu değerlendirdiği konuşmasında, Amerika’nın son günlerde en çok tartışma yaşanan konusuna, bireysel silahlanmanın kısıtlanması konusuna değindi.

Kongre’den Amerika’nın en değerli kaynağını, çocukları korumak için adımlar atmasını isteyen Başkan Obama, yeni bir silah yasasının hem silah almak isteyen kişilere sıkı adli sicil denetimleri getirecek, hem de sivillerin muharebe amaçlı silahlara erişimini engelleyecek yasaklar içermesi gerektiğini söyledi.

Özellikle Aralık ayında Connecticut eyaletinde bir ilkokula düzenlenen ve çok sayıda öğrencinin öldürüldüğü katliamdan bu yana, bireysel silahlanma, Amerika’nın gündemini işgal eden en ciddi konulardan biri oldu.

Cumhuriyetçi Parti'nin yanıtı Küba asıllı senatörden

Başkanın yıllık Birliğin Durumu konuşmasına geleneksel olarak yanıt veren muhalefet temsilcisi, bu kez Cumhuriyetçi Parti'den Küba kökenli Florida Senatör Marco Rubio oldu.

Cumhuriyetçi Parti'nin genç neslini temsil eden Rubio, orta gelirli sınıfın federal devletin politikalarıyla değil, "serbest girişim ekonomisiyle" toparlanacağını savundu.

Başkan Obama’nın, kendi politikalarına karşı çıkanları ‘milyonerlerin safında olmakla’ bir tutmasına karşı çıkan Rubio, Obama’nın arttıracağı vergilerin sosyal güvenlik ve istihdam alanında kayıplara yol açacağını, bunun zararını sonuçta göçmenlerin çekmek zorunda kalacağını savundu.

Özellikle Obama’nın vergi arttırma politikasına karşı çıkan Rubio, bunun çok harcama yapan devlet gibi “başarısızlığa uğramış bir düşünce” olduğunu savundu.

Rubio, bununla birlikte Obama’nın savunduğu göçmenlik reformuna yakın görüşler ifade etti.

Çay Partisi: ‘Mısır’a yardım kesilsin’

Bu arada Cumhuriyetçi Parti içinden Obama’nın Birliğin Durumu konuşmasına beklenmedik bir yanıtsa, Çay Partisi adlı muhafazakar grubun temsilcisi Senatör Rand Paul’dan geldi. Paul vergilerin ve harcamaların kısıtlanmasını sağlayacak anayasa değişikliği çağrısı yaptı.

Rand Paul ayrıca, Amerikan bayraklarının yakıldığı, ‘Amerika’ya Ölüm’ sloganlarının atıldığı ülkelere dış yardımların kesilmesi, radikal İslamcılar’ın bulunduğu Mısır’a askeri yardımların durdurulması çağrısında bulundu.
XS
SM
MD
LG