Erişilebilirlik

The Peace Corps at 50


The Peace Corps at 50

Yazıyı okuyun ve dinleyin. Sonra Alıştırmalar bölümündeki bağlantıları tıklayarak soruları cevaplayın

(Ses dosyasini indirmek için bu link'i sag tiklayip, menüden Kaydet maddesini seçiniz: MP3'ü indirmek için)

President John Kennedy established the Peace Corps soon after he took office in 1961. It was the time of the Cold War between the United States and the Soviet Union.

The new program gave Americans a chance to answer the call to service that the president made in his inaugural speech. “Ask not what your country can do for you,” he said. “Ask what you can do for your country.”

Kennedy told Peace Corps volunteers that America’s image in the countries where they were going would depend largely on them.

“And if you can impress them with your commitment to freedom, to the advancement of the interests of people everywhere, to your pride in your country and its best traditions, and what it stands for, the influence may be far-reaching.”

On August 30, 1961, the first group of 51 Peace Corps volunteers arrived in Accra, Ghana, to serve as teachers. They had agreed to work for almost no pay. They would spend two years in Ghana helping its people and learning the reality of life in a developing country.

Most of the volunteers had just completed college. About half of them taught English or health care.

In the 50 years since then, more than 200,000 Americans have served as Peace Corps volunteers. They have worked in 139 countries.

The Peace Corps is a government agency that was created to promote world peace and friendship. There are three goals -- First, to help the people of interested countries in meeting their need for trained men and women. Second, to help promote a better understanding of Americans on the part of the people served. And third, to help promote a better understanding of other people on the part of Americans.

By 1966, there were almost 16,000 volunteers and trainees. This was the height of the Peace Corps’ popularity. It was also around the time when many young men were seeking an alternative to military service because of the Vietnam War.

Today, the Peace Corps has more than 8,000 volunteers and trainees in 77 countries. They work in agriculture, economic development, education, the environment, and health care. Some work in programs related to youth development.

The agriculture programs are designed to teach people how to produce food while protecting natural resources. In Thailand, for example, volunteers have taught farmers how to improve soil conditions. And in parts of Central Africa, Peace Corps volunteers have taught farmers how to raise freshwater fish.

60% of current Peace Corps volunteers are women. The average age of a volunteer is 28. But the ages of Peace Corps volunteers range from 18 to 86. Some Americans join the Peace Corps after they retire.

Today, 7% of volunteers are over the age of 50. And 19% are members of minority groups.

This year’s budget for the agency is $400 million.

Allegra Troiano is based in Costa Rica as a regional adviser for the Teaching English as a Foreign Language program of the Peace Corps. She says the way Peace Corps volunteers teach English has changed.

In the past, volunteers were placed in a classroom to teach English by themselves. But now, Ms. Troiano says the aim is to work with local teachers to provide what is known as co-teaching.

“In teaching English as a Second Language, the goal is to put Peace Corps volunteers in classes with host country national teachers. So they have established that this model of co-teaching is the most sustainable.”

She says the Peace Corps is currently expanding programs in countries like Costa Rica to meet growing demand for English teaching.

“It’s the way to communicate with the global world. So I think there’s a great need and I think there’s also a great desire.”

--------------------------------

1. Vocabulary Skills:

Click on this exercise to improve your English vocabulary! Open

2. Main Idea:

Improve your English comprehension skills with this activity! Open

3. Facts:

Improve your English by learning the facts! Open

4. Listening Skills:

Click here to improve your English language listening skills! Open

5. Expand Your English Skills:

Expand your English language skills with this activity! Open

Başkan John Kennedy Barış Gücü’nü 1961 yılında başkanlık koltuğuna oturduktan hemen sonra oluşturdu. O dönemde Amerika’yla Sovyetler Birliği arasında Soğuk Savaş vardı.

Bu yeni program, Amerikalılar’a, Başkan Kennedy’nin yemin töreninde yaptığı konuşmada dile getirdiği ülkeye hizmet çağrısına karşılık verme fırsatı sundu. Başkan Kennedy halka ‘Ülkem benim için ne yapabilir diye değil, ben ülkem için ne yapabilirim diye sorun’ şeklinde seslenmişti.

Kennedy, Amerika’nın itibarının, Barış Gücü gönüllülerinin görev yapacakları ülkelerde sergileyecekleri imaja bağlı olduğunu söylemişti.

“Bu ülkelerin insanlarını, özgürlüğe, dünyanın her yerinde insanların kalkınmasına, ülkenizin geleneklerine ve duyduğunuz gurura olan bağlılığınızla etkileyebilirseniz yaptığınız etki çok geniş kapsamlı olur.”

30 Ağustos 1961’de 51 Barış Gücü gönüllüsünden oluşan ilk grup, öğretmen olarak görev yapmak üzere Gana’nın Acra kentine vardı. Neredeyse ücretsiz çalışmaya razı olmuşlardı. Gana’da iki yıl geçirecek, halka yardım edecek ve gelişmekte olan bir ülkede hayatın gerçeklerini öğreneceklerdi.

Gönüllülerin çoğu üniversiteden yeni mezun olmuştu. Yarısı İngilizce ya da sağlık konusunda öğretmenlik yapıyordu.

O zamandan sonraki 50 yıl içinde 200 binden fazla Amerikalı Barış Gücü’nde gönüllü olarak görev yaptı, 139 ülkede hizmet verdi.

Dünya barışını ve dostluğu teşvik etmek amacıyla hükümete bağlı bir daire olarak kurulan Barış Gücü’nün üç amacı var.

Birincisi Barış Gücü’nün sunduğu hizmetlerle ilgilenen ülkelerin eğitimli gönüllü ihtiyacını karşılamak. İkinci olarak hizmet sunulan insanların gözünde Amerika’nın imajını iyileştirmek, itibarını yükseltmek. Son olarak da Amerikalılar’ın başka ülkelerin halklarını tanıma ve anlamalarına yardımcı olmak.

1966 yılında Barış Gücü’nde görevli 16 bin gönüllü ve eğitmen vardı. Bu dönem, Barış Gücü’nün en popüler olduğu zamandı. O yıllarda ayrıca çok sayıda genç, Vietnam Savaşı’nda askerlik yapmak yerine başka bir seçenek arıyordu.

Günümüzde Barış Gücü’ne bağlı 8 bin gönüllü ve eğitmen 77 ülkede görev yapıyor. Bu gönüllüler tarım, ekonomik kalkınma, eğitim, çevre ve sağlık hizmetleri alanlarında çalışıyor. Kimileriyse gençlerin gelişimine ilişkin programlarda hizmet veriyor.

Tarım programları doğal kaynaklara zarar vermeden gıda üretiminin nasıl yapılacağı konusunda insanları bilgilendiriyor. Örneğin Tayland’da gönüllüler çiftçilere toprağın verimini nasıl arttırabileceklerini, Orta Afrika’nın bazı kesimlerinseyse tatlı su balığı üretme yollarını öğretti.

Barış Gücü gönüllülerinin yüzde 60’ı kadınlardan oluşuyor. Gönüllülerin yaş ortalaması 28. Ancak Barış Gücü gönüllülerinin yaşları 18 ila 86 arasında değişiyor. Kimi Amerikalılar Barış Gücü’ne emekli olduktan sonra katılıyor.

Günümüzde gönüllülerin yüzde 7’si 50 yaşın üzerinde, yüzde 19’uysa azınlıklardan oluşuyor.

Dairenin bu yılki bütçesi 400 milyon dolar.

Allegra Troiano, Costa Rica’da Yabancı Dil Olarak İngilizce Programı’nda bölge danışmanı olarak görev yapıyor. Troiano, barış gönüllülerinin İngilizce öğretme yöntemlerinin değiştiğini söylüyor.
|
Geçmişte gönüllüler dersliklerde tek başlarına İngilizce dersi veriyordu. Ancak Troiano şimdi amacın farklı ülkelerdeki öğretmenlerle ortak eğitim vermek olduğunu söylüyor.

“İkinci dil olarak İngilizce öğretmedeki amaç Barış Gönüllüleri’ni dersliklerde ev sahibi ülkenin öğretmenleriyle bir araya getirmek. Ortak öğretmenliğin en etkili ve sürdürülebilir model olduğu görüldü.”

Troiano, Barış Gücü’nün Costa Rica gibi ülkelerde giderek artan İngilizce eğitimi talebini karşılayabilmek için programlarını genişlettiğini söylüyor.

“İngilizce eğitimi, küresel dünyayla iletişim için en iyi yol. İngilizce eğitimi için hem çok ihtiyaç, hem de güçlü bir istek var.”

XS
SM
MD
LG