Erişilebilirlik

TTB: ‘Sağlık Çalışanları Risk Altında Hizmet Sunuyor’


Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) COVID-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarıyla yaptığı ankette, sağlık çalışanlarının risk altında hizmet sunduğu belirtildi. Ankete katılanların yüzde 83’ü, COVID-19 salgını nedeniyle kaygıya ve korkuya neden olan sorunlar yaşadığını söyledi.

İnternet üzerinden yapılan ankete 74 ilden bin 820 sağlık çalışanı katıldı.

Çalışanların %70'inin kurumunda birden fazla COVID-19 vakası var

Anket sonuçlarına göre sağlık çalışanlarının yüzde 70’i, çalıştığı sağlık kurumunda birden fazla COVID-19 hastası bulunduğunu, yüzde 6’sı bir sağlık kurumunda teyitli COVID-19 hastasıyla yüz yüze teması olduğunu söyledi.

Ankete katılanların yüzde 48’i çalıştığı kurumda COVID-19 için ayrı bir triaj mekânı sağlanmadığını vurgularken, yüzde 44’ü COVID-19 salgınında nasıl korunacağına dair çalıştığı kurum tarafından kendisine bir eğitim verilmediğini söyledi.

Katılımcıların yüzde 53’ü, COVID-19 salgınında iş organizasyonuyla ilgili yapılacak değişiklikler konusunda bilgi verilmediğini ifade ederken, yüzde 50’si COVID-19’la ilgili birimine özel tanı, tedavi şemalarıyla ilgili eğitim materyali verilmediğini belirtti. Sorulara yanıt veren sağlık çalışanlarının yüzde 31’inin en az bir kronik hastalığının bulunduğu, yüzde 4’ünün 65 yaş üzerinde, yüzde 1’i ise gebe olduğu belirlendi.

Çalışanların koruyucu malzeme eksiği

TTB, anket sonuçlarının, sağlık çalışanlarının COVID-19 şüpheli ya da kesin tanılı bir hastaya hizmet verirken kişisel koruyucu donanıma erişim konusunda da halen ciddi sorunlar yaşadıklarını ortaya koyduğuna dikkat çekerken, şu görüşlere yer verdi; “Ankete yanıt verenlerin yüzde 78’i N95 maske, yüzde 74’ü siperlik ya da koruyucu gözlük, yüzde 71’i tek kullanımlık önlük ya da tulum, yüzde 60’ı tıbbi maske, yüzde 52’si önlük forma ve yüzde 38’i de eldivene erişim konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtiyor.”

Ankete katılanlar yaşadıkları sorunları da dile getirdi. Anket sonuçlarına göre, COVID-19 salgını sonrasında çalıştığı bölümde çalışan sayısının arttırılmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 28, salgın nedeniyle dönemsel de olsa hasta olduğu halde çalışmak zorunda kalanların oranı yüzde 40, çalıştığı ortamda havalandırmayla ilgili sorun yaşayanların oranı yüzde 61, gebelik, kronik hastalık, 60 yaş üstü olma gibi risk gruplarında olup, riskli alanlarda çalışmama hakkını kullanamayanların oranı yüzde 64, havalandırma gibi sorunları üst yönetime rahatlıkla bildiremeyenlerin oranı yüzde 68, COVID-19 salgını nedeniyle kaygıya ve korkuya neden olan sorunlar yaşayanların oranı yüzde 83 olarak belirlendi.

Sağlık çalışanlarının virüsten korunması ve virüs bulaşmaması için izleme ve değerlendirme programı oluşturulması gerektiğini vurgulayan TTB, sağlık çalışanlarının risk altında hizmet sunduğunu belirtti. Anketin sonuç bölümünde şu görüşlere yer verildi: “Sağlık çalışanları büyük bir risk altında sağlık hizmeti sunmaktadır. Risk değerlendirmesi çalışmasının ilk verileri kişisel koruyucu donanım ve çalışma koşulları konusunda ciddi yetersizlikleri ve sorunları işaret etmektedir. Bu koşullar meslek hastalığı ve iş kazası yönünden yüksek risk oluşturmakta, sağlık çalışanlarında kaygı ve korkuya neden olmaktadır. Türk Tabipleri Birliği olarak pandemiyle mücadelede yaşamsal öneme sahip hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özveriyle çalıştıklarını vurguluyor, sağlık kurumlarında çalışma koşullarının iyileştirilmesinin ve Kişisel Koruyucu Donanımların eksiksiz sağlanmasının gerektiğini verilerin ışığında bir kez daha belirtiyoruz.”

XS
SM
MD
LG