Erişilebilirlik

Türk Polisi Avrupa'nın Yakın Takibinde


Türk polisinin gösterilere müdahalede aşırı ve orantısız güç kullanması Avrupa tarafından "sistemik sorun" olarak değerlendiriliyor.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, barışçıl toplu gösterilere müdahale konusundaki yasal mevzuatın gözden geçirilmesini talep etti. Türk polisinin aşırı şiddete başvurması yakın takibe alındı.

Türk polisinin barışçıl gösterilere yönelik müdahalesi çoğu zaman uluslararası alanda Türkiye’nin başını ağrıtan sonuçlar doğuruyor. Aşırı güç kullanımı Avrupa Birliği’nin her yıl yayımladığı İlerleme Raporu’nda altı çizilen unsurlar arasında yer alırken Avrupa Konseyi’nin ilgili birimleri tarafından hazırlanan belgelerde de sıkça dikkat çekilen bir olumsuzluk olarak öne çıkıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de bu konuda Türkiye aleyhine sonuçlandırdığı çok sayıda karar var.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını denetleyen kurum olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, hafta içinde yaptığı değerlendirme sonrasında Türkiye’de polisin toplu gösterilerde aşırı şiddete başvurmasını yakın takibe aldı.

“Yasadışı ama barışçıl” gösterileri dağıtırken polisin aşırı güce başvurması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gündemine taşınıp karara bağlanan 37 davanın uygulama sürecini masaya yatıran Komite, 2006’da bu konuda alınan ilk karara rağmen benzer nitelikli şikayetlerin Strasbourg’a ulaşmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Türkiye’de güvenlik güçlerinin toplu gösterilerde aşırı güç kullanmasının sistemik bir sorun haline geldiğini vurgulayan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, bu konudaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını normal izleme sürecinden çıkarıp yakın takibe almayı kararlaştırdı.

Bu karar doğrultusunda polisin aşırı güç kullanımıyla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gündemine taşınmış ve karara bağlanmış davalar bundan böyle Komite’nin üç ayda bir yaptığı değerlendirme toplantılarının gündeminde sürekli şekilde yer alacak.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türk hükümetinden barışçıl toplu gösterilere müdahale konusundaki yasal mevzuatı gözden geçirmesini de talep etti. Toplanma özgürlüğüne müdahalenin gerekliliğini değerlendirme zorunluluğu getirecek yeni bir yasal düzenleme de Komite’nin istekleri arasında yer aldı.

Polisin biber gazı kullanımını düzenleyen kuralların da gözden geçirilmesini isteyen Avrupa Konseyi, Ankara’dan bazı konularda bilgi talep etti. Bunlar arasında aşırı güce başvuran polislerle ilgili yasal işlemler ile polisin güç kullanmasının makul, gerekli ve orantılı olup olmadığının kontrolüne yönelik süreci saymak mümkün.

XS
SM
MD
LG