Erişilebilirlik

Türkiye - ABD Ekonomik Ortaklık Toplantısı Yapıldı


Türkiye - ABD Ekonomik Ortaklık Toplantısı Yapıldı

Türkiye – ABD Ekonomik Ortaklık Komisyonu toplantısında işbirliği alanlarını geliştirme, işletmeler arasındaki bağları arttırma ve yeniliği teşvik etmenin yolları üzerinde duruldu.

Toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Kamu Diplomasisinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Selim Yenel; Amerika’yı da Dışişleri Bakanlığı Ekonomi, Enerji ve Ticaretten Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jose Fernandez temsil etti.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaret, yatırımlar, girişimcilik, üçüncü ülkeler ve farklı sektörlerde işbirliğiyle Türkiye’nin mali piyasası ele alındı.

Türkiye’yle Amerika’nın Dışişleri Bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, taraflar, işletmeler arasında bağları geliştirmeye, girişimcilik ve yeniliği teşvik etmeye ve çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmeye yönelik somut adımlar üzerinde durdu. Heyetler, telif haklarının iyileştirilmesi, tarım alanında ticareti arttırmak, enerji sektörü, girişimcilik gibi konularda da işbirliğini genişletmenin yollarını ele aldı.

Toplantıda, İstanbul’un küresel finans merkezi niteliği kazanması ve Türkiye’nin finansal sektörde yabancı yatırımlar için daha cazip hale gelmesi için somut işbirliği alanları da görüşüldü. Heyetler ayrıca, Türkiye ile Amerika’nın üçüncü ülkelere yönelik ihracatlarını arttırmak için Türkiye’de lojistik merkezleri oluşturma konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Bu yıl yedincisi yapılan Türkiye – ABD Ekonomik Ortaklık Komisyonu toplantılarının amacı Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerini geliştirmek. Washington’la Ankara, güçlü olan siyasi ve askeri ilişkilerine ek olarak stratejik ekonomik ortaklığını da güçlendirmeyi hedefliyor. Ekonomik Ortaklık Komisyonu toplantısının sekizincisi önümüzdeki yıl Amerika’da yapılacak.

Türkiye – ABD Dışişleri Bakanlıklarının Ortak Açıklaması (Tam Metin)

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 3 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da düzenlenen Ekonomik Ortaklık Komisyonu (EOK) toplantısının neticesinde, Türkiye ve ABD tarafından yayınlanan ortak basın açıklamasının metni aşağıda sunulmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve ABD Hükümeti Temsilcileri 3 Ekim tarihinde Ankara’da Türkiye-ABD Ekonomik Ortaklık Komisyonu’nun (EOK) yedinci toplantısında bir araya gelmişlerdir. Toplantı, zaten mevcut olan güçlü, siyasi ve askeri ikili ilişkiler doğrultusunda, stratejik bir ekonomik ortaklığın geliştirilmesi yönündeki ortak vizyonu desteklemektedir. Türkiye-ABD Ekonomik ve Ticari Stratejik İşbirliği Çerçevesi’nde belirtilmiş olduğu üzere, EOK Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ortaklığı güçlendiren kilit bir unsurdur.

Yedinci EOK toplantısında yeniliği teşvik etmek için fırsatları araştırmaya, belirli işbirliği alanlarını geliştirmeye ve iş temsilcileri arasındaki bağları artırmaya odaklanılmıştır. İki ülkenin temsilcileri, aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere, ticaret, yatırım, girişimcilik, üçüncü ülkelere yönelik ve sektörel alanda işbirliği ile Türkiye’nin finans sektörüne ilişkin geniş kapsamlı konuları görüşmüşlerdir:

• İş temsilcileri arasında bağları geliştirmeye, girişimcilik ve yeniliği teşvik etmeye ve çeşitli alanlarda işbirliği alanlarını genişletmeye yönelik somut adımlar. Heyetler, fikri mülkiyet haklarının iyileştirilmesi ve tıbbi ürünlere ilişkin öne çıkan konuların çözümü de dahil olmak üzere, yenilik gündem maddesini ele almışlardır.

• Tarım ürünleri ticaretinin ve sözkonusu ürünlerde ikili ticareti teşvik eden politikalar geliştirilmesinin önemi. Heyetler, tarım ürünleri ticaretinin önündeki mevcut karşılıklı engelleri gidermenin yollarını görüşmüşlerdir. ABD’nin Türkiye’ye ihraç ettiği birçok tarım ürünü Türkiye’nin sanayi ihracatı için girdi teşkil ettiğinden, tarım ürünleri ticareti her iki taraf açısından da önem taşımaktadır.

• İstanbul’un küresel bir finans merkezi niteliği kazanması için iki tarafın birlikte nasıl çalışacağına yönelik görüşme. Heyetler, Türkiye’nin IFC (Uluslararası Finans Merkezi) eylem planında kaydettiği ilerlemeyi gözden geçirmiş, düzenleyici ve politika uzmanlarının değişimi de dahil olmak üzere, Türkiye’yi finansal sektörde yabancı yatırımlar için daha cazip hale getirmeye yönelik önlemlere ilişkin somut işbirliği alanlarını görüşmüşlerdir.

• Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve nükleer siyasa da dahil olmak üzere, enerji sektöründe işbirliğine yönelik fırsatlar. ABD özel sektörünün Türkiye’nin enerji sektörüne yatırım yapmaya özendirilmesine ve ABD Hükümetinin Türkiye’nin enerji kurumlarıyla ilişkisini genişletmeye yönelik çabalar görüşülmüştür.

• Küresel Girişimcilik Programı ile Yeni Bir Başlangıç için Ortaklık Programının girişimciliği destekleme alanındaki hayati rolleri. Heyetler, Türkiye’nin Aralık ayında evsahipliği yapacağı Girişimcilik Zirvesi çalışmaları bağlamında desteklenmesi de dahil olmak üzere, girişimcilik konusundaki işbirliğini sürdürmek hususunda mutabık kalmışlardır. Fikri mülkiyet haklarına saygının, yenilikleri ve girişimcilik ekosistemini geliştirmede önemli bir rolü olduğu konusunda geniş ölçüde mutabakat sağlanmıştır. Heyetler, yenilikleri teşvik etmek konusunda birlikte çalışmaya devam etmek hususunda mutabık kalmışlardır.

• Başta Kuzey Afrika ve Sahraaltı Afrika ülkeleri olmak üzere, üçüncü ülkelerde, ekonomik kalkınmanın desteklenmesi taahhüdü. İki Hükümet ve ilgili özel sektörleri arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak ve sözkonusu özel sektörlerin bu pazarlarda yeni iş fırsatları geliştirmesini sağlamak amacıyla eylem maddeleri listesi oluşturulması üzerinde durulmuştur. Ayrıca heyetler, üretim yapmak ve Türkiye ile ABD’nin üçüncü ülkelere yönelik ihracatlarını arttırmak için Türkiye’de lojistik merkezleri oluşturmaya yönelik ortak menfaatlerini görüşmüşlerdir.

• Heyetler, Türkiye ile ABD arasındaki sektörel işbirliğini güçlendirmenin yollarını arama hususunda anlaşmaya varmışlardır. Bu bağlamda, ikili ticarette makine sektörünün rolü ve ilgili Türk ve ABD kurumları arasındaki muhtemel işbirliği görüşülmüştür.

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Kamu Diplomasisinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Selim Yenel’in başkanlık ettiği Türk heyetinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Patent Enstitüsü, Türk Eximbank, Türk Standartlar Enstitüsü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Ajansı Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Türkiye Müteahhitler Birliği’nin temsilcileri yer almışlardır.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Ekonomi, Enerji ve Ticaretten Sorumlu Müsteşar Yardımcısı José W. Fernandez’in başkanlık ettiği ABD heyetinde, Dışişleri, Tarım, Ticaret ve Enerji Bakanlıkları; ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı ve Denizaşırı Özel Yatırım Kurumu’nun temsilcileri yer almışladır.

İki heyet, önümüzdeki yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde tekrar bir araya gelme kararı almışlardır."

XS
SM
MD
LG