Erişilebilirlik

Türkiye BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliğine Aday


Türkiye BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliğine Aday

Birleşmiş Milletler’in kurucu üyelerinden Türkiye, 2009-2010’daki geçici konsey üyeliğinden sonra 2016-2016 döneminde geçici üyelik için yeniden aday olacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Yasası’ndaki ilke ve hedeflerin her zaman kuvvetli bir savunucusu olduğu vurgulandı. Açıklamada, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlarda aktif görev ve sorumluluklar üstlenmeye özel bir önem verdiği kaydedildi. Bakanlık, Türkiye’nin bir yandan uluslararası barış, güvenlik, istikrar ve refaha katkılarını arttırmak, diğer yandan insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi temel ilke ve değerlerin güçlendirilmesi konusundaki çalışmalarını daha da ilerletmek amacıyla, BM Güvenlik Konseyi 2015-2016 dönemi geçici üyeliğine aday olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi’nin açıklamasında 48 yıllık bir aradan sonra Türkiye’nin geçici üyelik yaptığı Güvenlik Konseyi’nde izlediği gündemdeki sorunlara tüm taraflarla diyalog içinde kalıcı ve kapsamlı çözümler üretilmesindeki aktif tutumunun küresel barış ve güvenliğin sağlanması açısından sahip olduğu olumlu potansiyeli gösterdiği belirtildi.

Türkiye’nin “Komşularla Sıfır Sorun” politikası ve uluslararası alanda işbirliği ve diyaloğu teşvik çabalarının vurgulandığı açıklamada, Türkiye’nin son yıllarda, aralarında BM’nin de bulunduğu uluslararası kuruluşlar için bir merkez kimliğini kazandığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye’nin Güvenlik Konseyi üyeliğine yönelik bakışını da belirleyen genel dış politika vizyonu aşağıdaki şekilde sıralandı:

· Güvenlik-özgürlük dengesi bakımından modern ve insan haklarına saygıyı önde tutan bir yaklaşım içinde hareket etmeyi;

· İnsan haklarına saygının, temel özgürlüklerin, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve cinsiyet eşitliğinin dünya genelinde daha ileri taşınmasına hizmet etmeyi;

· Bölgesinde ve ötesinde barış, güvenlik, istikrar ve refahı siyasi diyalog, ekonomik karşılıklı bağımlılık ve kültürel uyuma dayalı bir işbirliği anlayışı ile hayata geçirmeyi;

· Çatışmaların barışçıl çözümü ve barışın korunması alanındaki çabalarını devam ettirirken, kalıcı barışın tesisine yönelik çok boyutlu ve uzun vadeli adımları da bütüncül bir yaklaşım içinde ortaya koymayı;

· İhtilafların çözümünde önleyici diplomasi ile arabuluculuğa daha büyük önem verilmesini ve kaynak ayrılmasını sağlamayı;

· Terörizmle ve örgütlü suçlarla mücadeleye dönük uluslararası çalışmalara hız vermeyi;

· Kalkınma ile güvenlik arasındaki ilişkinin bilinci içinde Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne yönelik çalışmalara aktif destek vermeyi;

· Uluslararası teknik ve insani yardımlarını artırarak sürdürmeyi;

· Medeniyetler ve kültürler arası diyalog alanındaki çalışmalarını güçlendirmeyi;

· BM’nin daha etkin ve demokratik bir yapıya kavuşturulmasına yönelik reform çalışmalarını desteklemeyi hedeflemektedir.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi’nin açıklamasında 2015-2016 dönemi Güvenlik Konseyi üyeliği için adaylığını koyan İspanya ve Yeni Zelanda’ya da başarı dileğinde bulunuldu.

XS
SM
MD
LG