Erişilebilirlik

”Yöneticiler yapay zeka ve iklim zorlukları nedeniyle şirketlerin 10 yıl içinde çökmesinden korkuyor”


105 ülkede 4 bin 702 CEO'nun katılımıyla yapılan ve sonucu Dünya Ekonomik Forumu başlamadan hemen önce yayınlanan bir ankete göre, yapay zeka ve iklim değişikliği nedeniyle önümüzdeki 10 yıl içinde şirketlerinin ayakta kalmayı başaramayacağını düşünen CEO sayısı artıyor.
105 ülkede 4 bin 702 CEO'nun katılımıyla yapılan ve sonucu Dünya Ekonomik Forumu başlamadan hemen önce yayınlanan bir ankete göre, yapay zeka ve iklim değişikliği nedeniyle önümüzdeki 10 yıl içinde şirketlerinin ayakta kalmayı başaramayacağını düşünen CEO sayısı artıyor.

CEO'lar arasında yapılan yeni bir ankete göre, küresel ekonomi hakkında olumlu düşünen yönetici sayısı artıyor. Ancak aynı zamanda çok sayıda şirket yöneticisi, iklim değişikliği ve yapay zeka gibi teknolojilerin baskısı nedeniyle şirketlerinin önümüzdeki on yılda büyük bir revizyon geçirmeden hayatta kalacağını düşünmüyor.

Dünyanın en büyük danışmanlık firmalarından biri olan PwC (eski adıyla PriceWaterhouseCoopers) tarafından dünya çapında 4 bin 700'den fazla CEO'nun katılımıyla yaptığı anket,Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu öncesinde yayınlandı. Anket, önümüzdeki yıllara ilişkin karışık bir tablo ortaya koyuyor.

Ankete göre yöneticilerin yüzde 38'i ekonominin gücü konusunda iyimser. Bu oran; dünyanın yüksek enflasyon, zayıf büyüme, yükselen faiz oranları ve daha fazlasıyla mücadele ettiği geçen yıl yüzde 18'di.

Ankete göre CEO'ların ekonomik gerileme beklentisi, geçen yılki rekor seviyedeki yüzde 73'ten yüzde 45'e düştü. Şirketlerinin jeopolitik çatışma riskine yüksek oranda maruz kaldığını düşünen CEO sayısı da, Ukrayna ve Ortadoğu'daki savaşlara ve Yemen'deki Husi isyancılarının Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıları nedeniyle küresel ticaretin sekteye uğramasına rağmen, azalmış durumda.

İyileşen ekonomik görünüme rağmen, Dünya Bankası'nın geçen hafta küresel ekonominin 2024'te üst üste üçüncü kez yavaşlamasını beklediğini açıklaması, zorlukların henüz sona ermekten uzak olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Öte yandan anket, yöneticilerin, şirketlerinin büyük değişiklikleri atlatma becerisi konusunda daha kötümser olduklarını ortaya koyuyor. Ankete katılan CEO'ların yüzde 45'i, şirketlerinin yenilenme geçirmemeleri durumunda on yıl içinde ayakta kalamayacağından endişe duyuyor. Bu oran, geçen yıl yüzde 39'du.

CEO'lar değişiklik yapmaya çalıştıklarını, ancak yönetmelikler ve çalışanlar arasında beceri eksikliği gibi sorunlarla karşılaştıklarını söylüyor.

“Dönüşüm yılı”

Eski adı PricewaterhouseCoopers olan PwC'nin küresel başkanı Bob Moritz, yaptığı açıklamada, "İster üretken yapay zekanın yaygınlaştırılmasını hızlandırmak olsun, ister iklim dönüşümünün zorluklarını ve fırsatlarını ele almak için işlerini inşa etmek olsun, bu bir dönüşüm yılıdır" dedi.

Yapay zeka hem iş operasyonlarını kolaylaştırmanın bir yolu hem de bir zayıflık olarak görülüyor. PwC, yöneticilerin yaklaşık dörtte üçünün "önümüzdeki üç yıl içinde şirketlerinin değer yaratma, sunma ve yakalama şeklini önemli ölçüde değiştireceğini" söylediğini belirtti.

Ankete katılan CEO'ların yarısından fazlası yapay zekanın ürünlerini veya hizmetlerini daha iyi hale getireceğini söyledi, ancak yüzde 69'u, çalışanlarının gelişen teknolojiyi kullanma becerisi kazanmak için eğitime ihtiyaç duyduğunu belirtti. CEO'lar ayrıca yapay zekanın siber güvenlik risklerini ve yanlış bilgilendirmeyi nasıl arttıracağı konusunda da endişeli.

Davos toplantısının organizatörleri geçen hafta, sentetik içerik oluşturulması gibi yapay zeka destekli yanlış bilgilendirmenin yarattığı tehdidin dünyanın en büyük kısa vadeli tehdidi olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

Halkla ilişkiler firması Edelman tarafından Davos zirvesi sırasında yayınlanan küresel çaplı Edelman Güven Barometresi anketi, inovasyonun kötü yönetildiğini ve özellikle sağ eğilimli inançlara sahip insanların, inovasyona direnme olasılığının sol kanada yakın olanlara kıyasla çok daha yüksek olduğu Batı demokrasilerinde kutuplaşmayı arttırdığını ortaya koyuyor.

İş dünyasının hükümet, medya, bilim ve sivil toplum kuruluşları arasında en güvenilir kurum olduğunu bir kez daha ortaya koyan çevrimiçi Edelman Güven Barometresi anketi, 3 Kasım - 22 Kasım tarihleri arasında 28 ülkede 32 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirildi.

Yapay zekaya benzer şekilde, PwC anketi de iklim dönüşümünün hem bir fırsat hem de bir risk olduğunu gösteriyor. CEO'ların neredeyse üçte biri, iklim değişikliğinin önümüzdeki üç yıl içinde iş yapma şekillerini değiştirmesinin beklendiğini söylüyor.

Yöneticilerin dörtte üçünden fazlası enerji verimliliğini arttırmaya yönelik değişikliklere başladıklarını veya bu değişiklikleri tamamladıklarını belirtirken, sadece yüzde 45'i finansal planlamada iklim risklerini dikkate alma konusunda ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

PwC'nin 105 ülke ve bölgede 4 bin 702 CEO ile yaptığı anket 2 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Forum

XS
SM
MD
LG