Erişilebilirlik

MHP’de “Tüzük Devrimi” Yapıldı


MHP Olağanüstü Kongresi

MHP 6. Olağanüstü Büyük Kongresi, parti tüzüğünde devrim niteliğinde değişiklikleri oybirliğiyle kabul ederek, Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu yetkilerini tırpanladı. MHP, genel başkan seçimi için 10 Temmuz’da yeniden kongreye gidecek, ancak hazırlık sürecinin yönetimi bugün itibariyle muhalifler cephesine geçti.

MHP 6. Olağanüstü Büyük Kongresi, 752 üst kurul delegesi katılımıyla Devlet Bahçeli ve genel merkez yönetimi itirazlarına rağmen toplandı. Muhaliflerce düzenlenen kongrede, iptal davası açılması ihtimaline karşılık delegelerden Noter huzurunda ayrıca imzalı taahhütname verilmesi de istendi. Bu nedenle Ankara 13. Noteri tarafından delegelerden kimlik beyanıyla ayrıca imza toplandı. Çağrı Heyeti Sözcüsü Ayhan Erel’in kongre sona ermeden önce verdiği bilgiye göre; Noter onaylı 662 delege imzası alındı.

Kongrede, toplanma gerekçesine uygun olarak MHP Parti Tüzüğü’nde değişiklikler yapıldı. Tüzükte genel başkan ve yönetim yetkilerini ciddi şekilde tırpanlayan 13 madde ile bir anlamda Devlet Bahçeli’ye adeta darbe yapıldı. Tüzük değişikliği; “Hareket’in hürriyetçi kimliğiyle uyuşmayan anti demokratik nitelikteki sınırlayıcı hükümlerinin ayıklanması amacı” gerekçe gösterildi. MHP’de tüzükteki yetkileri delegelere dolayısıyla da parti tabanına aktardığı gözlemlenen değişiklikler içinse “devrim” yorumunda bulunuldu.

Tüzük değişikliğiyle birlikte kongre düzenlenmesi konusunda, genel merkez dışında kongreye ile toplanmış MHP Genel Kurulu da yetkili ilan edildi. Partideki en üst karar organı olarak MHP Genel Kurulu tarafından alınacak kongre kararına karşı genel başkan ya da genel merkez yönetimi tarafından aykırı bir karar alınamayacağı da tüzük hükmü yapıldı. Yeni tüzük maddesi ile Kurul’un kararıyla “Kongre Heyeti” oluşturuldu. Kongre Heyeti tarafından 10 Temmuz’da genel başkan seçimi için olağanüstü kongre yapılması kararlaştırıldı. Böylece Devlet Bahçeli’nin duyurduğu 10 Temmuz’daki genel başkan seçilen olağanüstü kongre sürecini yönetme yetkisi genel merkezden alındı.

Şimdi gözler MHP Genel Merkezi’nin, bugünkü kongreye karşı açacağı itiraz ve iptal davası girişimlerine çevrildi.

Gün boyunca neler yaşandı?

Yargıtay’ın onay verdiği Çağrı Heyeti tarafından MHP 6. Olağanüstü Büyük Kongresi, sabah saat 10.00 itibariyle toplanmaya başladı. Ancak noter huzurunda imza alınması süreci saat 13.58’te kısmen tamamlanabildi. O dakikada kürsüden 752 üst kurul delegesi imzası alınabildiği açıklandı. “Ülkücü hareket engellenemez” sloganıyla birlikte salonda coşkulu anlar yaşandı.

Çağrı Heyeti üyeleri MHP Kurucular Kurulu üyesi Ali Sağır, Üst Kurul Delegesi Mehmet Bilgiç ve Aksaray Eski İl Başkanı Ayhan Erel, saat 14.00’te resmen kongreyi açtı. Heyet Sözcüsü Erel, delegelere ve salondaki partililere sabır gösterdikleri için teşekkür etti.

Çağrı Heyeti Başkanı Ali Sağır, açış konuşması mahiyetinde söz aldı. Sağır, “Çağrımız MHP ve ülkücü hareketin birliği adınadır. Ülküdaşlık hukukunu yaşama ve yaşatma adınadır. Küstürülecek, ötekileştirilecek, dışlanacak tek bir ülküdaşımız yoktur. Ülkücü iradenin kararına sonuna kadar bağlı ve saygılıyız. Adaletten sapmayacağız ülkücü hukuktan ayrılmayacağız. Salondan çıkacak karar saygı duyulmak ve kabul edilmek zorundadır. Başta MHP Genel Merkezi olmak üzere herkes Türk kamuoyunu bu hassasiyetle yaklaşılmalıdır. Kurultayımızın alacağı kararlar yasaldır, meşrudur ve yerindedir. Allah sayınızı arttırsın, yokluğunuzu göstermesin” dedi. Ardından Sağır, kongreyi yönetmek üzere Divan Başkanlığı için aday isimlere ilişkin önerge sunulmasını talep etti.

Muhalifler arasındaki bölünme, kendisini Divan Başkanlığı seçiminde gösterdi. Sinan Oğan ekibince verilen 170 delege imzalı önergede, Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun başkanlığında Divan oluşturulması önerildi. Meral Akşener ekibince sunulan 456 delege imzalı önergede, Musavat Dervişoğlu’nun başkanlığı Divan oluşumu talep edildi.

Delegeler “tek liste” direnişi yaptı

Divan Başkanlığı seçimi için muhaliflerce 2 ayrı liste verilmesi üzerine toplantı salonunda ciddi tepki oldu. Delegeler, en önde protokoldeki genel başkan adaylarına bağırarak tepkilerini iletti. Delegelerce “tek liste” diye bağırılarak muhaliflerden Divan Başkanlığı için tek önerge verilmesi istendi. Salonda farklı adayları destekleyen gruplar arasında gerilim atmosferi artınca Sinan Oğan ve Meral Akşener arasında partililerce mekik dokunduğu gözlendi

Saat 15.10’da genel başkan adayları Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın, Ümit Özdağ ve Mustafa Sait Gönen sahneye geldi. Adaylar, birlikte el ele salonu selamlayarak, anlaşma sağlandığı mesajını verdi. Salonda “Ülkücü hareket engellenemez” sloganıyla muhaliflere destek verildi.

Çağrı Heyeti Sözcüsü Erel, Divan Başkanlığı için tek liste oluştuğunu belirterek, dolayısıyla da sandık başında gizli oylama yapılması ihtiyacı olmadığını duyurdu. Erel’in sunuşu üzerine tek liste olarak Divan Başkanlığı seçimine geçildi.

Saat 15.24’te Musavat Dervişoğlu’nun başkanlığındaki Divan seçimi oybirliğiyle gerçekleşti. Bu sırada “Hareket’in oğlu Dervişoğlu” sloganı atıldı. Böylece Divan Başkanlığı, Musavat Dervişoğlu, Halil Aydoğdu, Dursun Ataş, Nesrin Ünal ve avukat Kürşat Ergün’den oluştu. Dervişoğlu, Aydoğdu’nun Söğüt Belediye Başkanı olması nedeniyle Kuruluş’un ruhuna ve Ataş’ın da Kayseri-Pınarbaşı Belediye Başkanı olması nedeniyle parti kurucusu Alparslan Türkeş’in memleketine göndermede bulundu.

Bahçeli salonda değildi

MHP 6. Olağanüstü Büyük Kongresi Divan Başkanı Dervişoğlu, gündemdeki 4. madde olarak “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi konuşmasını yapmak üzere davet ediyoruz” diye açıkladı. Bunun “siyasi nezaket ve tahammül icabı” oluşturulmuş gündem maddesi olduğunu belirten Dervişoğlu, görüldüğü kadarıyla Bahçeli’nin salonda olmadığını ifade etti. Dervişoğlu, salonda Bahçeli yerine konuşma yapmak ile görevlendirilmiş herhangi bir genel başkan yardımcısı olup olmadığını da sordu. Salonda Bahçeli ve temsilcisi olmadığı kayıtlara geçince Dervişoğlu, kongre gündemindeki 5. maddesine geçilmesini oylattı. Böylece oybirliğiyle tüzük değişikliği önergesi sunulmasına geçildi.

Tüzükte 13 maddelik değişiklikle tırpanlama

Muhalifler, MHP’de aylardır olağanüstü kurultay düzenlenmesi tartışmasında genel başkan seçimi yanı sıra temel amaç olan tüzük değişikliği için 494 delege imzasıyla tek önerge sundu. Bu tek önergede, 13 maddelik kapsamlı tüzük değişikliği önerildi.

Tüzükte antidemokratik hükümlerin kaldırılması gerekçesiyle sunulan önergeyi değerlendirmek üzere Tüzük Komisyonu oluşturulması da oy birliğiyle kabul edildi. Böylece Tüzük Komisyonu, Ali Kurt, Yüksel Yılmaz ve Abdülvahap Erdem’den oluştu.

Saat 16.24’te Komisyon’un, tüzük değişikliği üzerinde çalışması için 15 dakika ara verildi. Sonrasında Tüzük Komisyonu’nun, uzlaşmaya vardığı tüzük değişikliğinde önergedeki 13 maddede değişiklik yapmadığı görüldü.

Kongrede, parti tüzüğünde 13 maddeden oluşan değişiklikler yapılması oybirliğiyle kabul edildi.

Af önergesi çift dikiş oylandı

6. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde disiplin suçlarıyla ilgili af niteliğindeki önerge de kabul edildi. Ancak tüzük değişikliği öncesinde yapılan oylamalar hukuken geçersiz sayılabileceği endişesiyle bu önerge, tüzük kabul edildikten sonra yeniden oylandı.

Muhaliflerce yürütülen faaliyetleri yasallaştırmak ve parti tüzüğüne eklenmek üzere oybirliğiyle kabul edilen önerge ile 7 Haziran’dan bugüne af ilan edildi. Tüzükteki yeni geçici madde şöyle oldu:

“1 Kasım 2015 seçimlerinden itibaren seçimli ilk büyük kongre tarihine kadar, büyük kongre toplanması talebiyle partililer tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında, bu çalışmalar, söz ve davranışlar için her kademedeki disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezaları affedilmiştir. Af kapsamına giren tüm faaliyetler için parti bütünlüğünün, birlik ve beraberliğin korunması ve partililere eşit davranılmasını teminen devam eden soruşturmalarda af sebebiyle karar verilmesine yer olmadığı belirtilmek suretiyle sonuçlandırılır.”

Bu arada MHP Eski Milletvekili Ali Güngör, geçmişte partiden ihraç edilmişti. Merhum Güngör için oybirliğiyle iade-i itibar kararı da alındı.

Kongre Heyeti de seçildi

Hukuken tüzük değişikliğinin yasalaşması için 15 günlük askı süresi gerekli olduğundan genel başkan seçimi gündemiyle yapılacak yeni kongre tarihi de belirlenmesi gerekiyordu. MHP’de mevcut bölünmeyi derinleştirmemek gerekçesiyle Devlet Bahçeli’nin duyurduğu tarih ve adreste seçimli olağanüstü kongre yapılması önerildi. Muhalifler, 10 Temmuz’da Ankara Arena Spor Salonu’nda kongre düzenlenmesini önerdi ancak tüm süreci kendileri yönetecek şekilde.

Öncesinde tüzükte yapılan değişiklik ile olağanüstü kongre süreçlerini yönetmek üzere MHP Genel Kurulu tarafından “Kongre Heyeti” atanabileceği karara bağlandı. Bu çerçevede; oybirliğiyle “Kongre Heyeti” olarak Musavat Dervişoğlu, Adnan Şefik Çirkin ve Enes Kaplan’ın asil üye olarak seçimi kabul edildi. Yedek üyeler ise, Ömer Süslü, Fatih Demirkol ve Kürşat Yamaner olarak belirlendi.

Kongre Heyeti ile ilgili karar kapsamında; eğer 10 Temmuz’da kongre için yeterli delege çoğunluğu sağlanamazsa 17 Temmuz’da bugünkü mekanda toplantı yapılacak. Kongre Heyeti, yeni tüzük maddesi ile sağlanan yetki kapsamında, eğer kongre “fiili imkansızlıklar halinde” yapılamazsa da toplantı tarih ve yeri belirleyebilecek.

Notlar…

Bugünkü kongrede gün boyunca farklı genel başkan adaylarını destekleyen arasında gerilimler yaşandığı gözlendi. Koray Aydın’ı destekleyenler ile Meral Akşener taraftarları salon içerisinde slogan atma yarışı, salon dışında ise itiş kakışlı kavgaya da dönüştü. Salonda “Başbakan Meral Akşener”, “Bozkurtlar kol kola Koray Aydın ile” ile “Bozkurt Oğan” gibi sloganlar atıldı. Aydın’ın destekçileri, ayrıca yakalarında taşıdıkları mavi kokart ile aidiyetlerini ortaya koydu.

Gün boyunca güvenlik önlemleri de dikkat çekiciydi. Kurul delegeleri, protokol, davetli misafirler ve basın mensupları; kongre salonuna özel barkotlu kartlar ile giriş yapabildi. Salon girişlerine barkod okuyuculu geçiş sistemi yerleştirilmişti. Türkiye’de ilk kez bir siyasi parti kongresinde barkotlu kart geçişi kullanılmış oldu.

Ülkücü hareketteki parti kurucularından Yılma Durak gibi yaşlı isimlerce de kongreye ilgi gösterildiği gözlendi. Eski milletvekilleri Özcan Yeniçeri, Durmuş Yılmaz, Seyfettin Yılmaz, Hasan Hüseyin Türkoğlu salondaydı.

Sinan Oğan’ı desteklediğini açıklayan Alparslan Türkeş’in kızı Çağrı Türkeş de salonda protokolde yer aldı.

Milletvekili olan tek aday Ümit Özdağ ve destekçisi konumundaki Yusuf Halaçoğlu dışında MHP Meclis Grubu’ndaki diğer 38 vekilden sadece 2 isim kongreye geldi. Salondakilerce “cesur vekiller” olarak adlandırılan isimler, İsmail Ok ve Nuri Okutan oldu.

  • 16x9 Image

    Yıldız Yazıcıoğlu

    Yıldız Yazıcıoğlu, 1994-1998 döneminde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Mesleğe 1997 yılında Cumhuriyet’te stajyer olarak başladı. 1998-2000 döneminde yüksek lisans eğitimine devam etti. 2000 – Mayıs 2009 döneminde Milliyet’te mesleki kariyerini cumhurbaşkanlığı ve parlamento muhabirliği noktasına taşıdı. 2009 - 2011 yıllarında ABD’nin başkenti Washington DC’de kariyerini sürdürdü ve farklı medya kuruluşları için temsilcilik – yorumculuk görevlerini yürüttü. Bu dönemde VOA Türkçe’de eğitim aldı ve görev yaptı. Ardından Ankara’ya dönüşünde Habertürk TV’de, ArtıBir TV’de görevler üstlendi. Şu anda VOA Türkçe ekibinde görev almayı sürdürüyor.

XS
SM
MD
LG